Gel 4Roach proti švábům 30g

Doporučujeme Gel 4Roach proti švábům 30 g
4Roach gel proti švábům 30g

Popis výrobku 4Roach gel proti švábům 30g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný, šváb americký, rus domácí). Účinně si poradí se šváby v bytě i v ostatních vnitřních a venkovních prostorách. K nákupu doporučujeme pořídit i speciální staničku na gel, která slouží jako ochrana před dětmi, domácími mazlíčky, ale i před deštěm.

Pokud švábi nejsou jediným hmyzem, který vám dělá vrásky na čele, doporučujeme vyzkoušet produkt Dýmovnici Dobol Fumigator zaměřující se na širší eliminaci lezoucího i létavého hmyzu.

Výhody biocidního gelu 4Roach:

  • viditelné výsledky již po 4 hodinách od použití
  • úplné vyhubení po 3 dnech
  • gel je připraven k okamžitému použití
  • díky unikátní metodě přenosu gelu zasaženým hmyzem dojde k otravě dalších jedinců  
  • jednoduchá a finančně nenáročná eliminace švábovitého hmyzu

Kde lze gelová nástraha 4Roach proti švábům použít?

Gel na šváby lze aplikovat v obytných i průmyslových prostorách jako jsou domy, byty, veřejné objekty, prodejní a restaurační prostory, prázdné sklady a prázdné výrobní a průmyslové prostory, prázdné sklepy.

Speciálně na místa, která švábovitý hmyz vyhledává a těmi jsou zákoutí, praskliny, trhliny, podél podlahových lišt, za domácími spotřebiči a v teplých, vlhkých nebo temných místech.

Používejte v místech, kde není přípravek vystaven působení slunečních paprsků nebo zdroje tepla.

Jak přípravek 4Roach gel na hubení švábů aplikovat?

Přípravek je třeba používat v dávce 0,1 g/m², jedná se o 1 kapku o průměru 5–⁠7 mm nebo tenký proužek gelu o délce 3–⁠5 cm. 

Uvedená dávka je postačující v případě normální úrovně invaze škůdců. V případě větší intenzity výskytu škůdců se doporučuje použití dvojité dávky a v případě nutnosti lze aplikaci přípravku opakovat.

Zbytky použitého přípravku (pokud nějaké jsou) odstraňte nebo vyměňte za nový po cca 11 dnech. 

Složení gelu na šváby 4Roach

Gelová nástraha 4Roach gel proti švábům 30 g obsahuje dvě účinné látky –⁠ cypermetrin (3 g/100 g) a geraniol (0,01g/ 100 g).

Bezpečností pokyny

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

První pomoc

Při vdechnutí: Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, chraňte před ztrátou tělesné teploty. Pokud zjistíte ztížené dýchání, použijte podpůrné dýchání a ihned zavolejte lékaře.

Při zasažení očí: Proplachovat oči velkým množstvím vody při odhrnutých víčkách po dobu minimálně 15 minut. Kontaktujte lékaře. Symptomatické léčení: V každém případě zasažení je třeba kontaktovat lékaře. 

Při zasažení pokožky: Svlékněte znečištěný oděv, omývejte pokožku velkým množstvím vody s mýdlem. Před dalším použitím oděv vyperte. Pokud zjistíte znepokojující příznaky, ihned kontaktujte lékaře. 

Při požití: V případě polknutí nevyvolávejte zvracení bez konzultace s lékařem. Zajistěte postiženému klid. Zavolejte ihned lékařskou první pomoc

 

Gel 4Roach proti švábům 30 g

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0053 Profesionální produkt

Gelová nástraha Imidasect 35 g proti rusům a švábům

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích. Obsahuje účinnou…

599 Kč
KRE0055

Gelová nástraha Imidasect proti rusům a švábům 5 g

Imidasect gel 5 g na všechny druhy švábů Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení…

156 Kč
KRE0175 Profesionální produkt

Insekticidní nástraha Maxforce Prime 30 g na šváby

Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a…

702 Kč
KRE0212

Zářivka Philips 36 W foliována do lapače hmyzu

Zářivka UVA Philips foliována  TL-D  (průměr 28 mm) s výkonem 36W a délkou 60 cm

460 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0071

Lepová past Pagoda na šváby a rusy s atraktantem – 15 ks

Lepová past s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů. Jednotlivá past zabezpečí 16…

303 Kč
KRE0072

Lepová past na šváby a rusy s atraktantem trojdílná (tři ks v jednom pásu) – 30 ks

Lepová past s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů. Jednotlivá past zabezpečí…

242 Kč
KRE0077

Lepová vložka s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů

Lepová vložka s atraktantem v tabletě do staniček kontroly švábovitého hmyzu. Jednotlivá…

218 Kč
KRE0311 Novinka

Stanička na gel

Plastová stanička na gel proti hmyzu - Goliath gel, Maxforce gel, Imidasect gel,…

10 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.