GRANULAX proti slimákům Plus - 750 g

Doporučujeme GRANULAX proti slimákům Plus - 750 g
GRANULAX proti slimákům Plus - 750 g
GRANULAX proti slimákům Plus - 750 g

Popis výrobku GRANULAX proti slimákům Plus - 750 g

GRANULAX představuje granulovaný přípravek na hubení slimáků. Díky vysoké koncentraci účinných látek působí požerově i dotykově. Aby se předešlo náhodnému požití dětmi či domácími mazlíčky, obsahují granule hořkou látku Bitrex. Další výhodou preparátu GRANULAX proti slimákům je odolnost proti vlhkosti, dešti a mechanická odolnost granulí v suchém stavu. Na ochranu před slimáky a plzáky se tak budete moci spolehnout třeba i za deště. 

Proti kterým škůdcům lze GRANULAX použít

Jak už celý název napovídá, přípravek GRANULAX slouží primárně proti slimákům. Kromě nich zvládá účinně hubit ale i plzáky a další škodlivé plže. Pokud se na vaší zahradě potýkáte s jinými záškodníky, neváhejte si prohlédnout naši celou nabídku. Kromě špičkových preparátů na slimáky u nás můžete zakoupit přípravky k hubení hmyzu nebo třeba hlodavců.

Proč k likvidaci slimáků a plzáků zvolit právě GRANULAX

 • láká slimáky na atraktivní vůni a chuť
 • působí jak při pozření granulí, tak i pouhém dotyku
 • okamžitý nástup účinku
 • na povrchu vydrží i za silných dešťových srážek
 • obsahuje speciální látky zabraňující náhodnému požití
 • přípravek nezapáchá
 • umožňuje likvidaci velkého počtu slimáků naráz
 • variabilní využití

Na jaké rostliny lze GRANULAX proti slimákům aplikovat

Trápí vás výskyt slimáků v záhonech? S granulovaným preparátem GRANULAX, který má pro slimáky neodolatelnou vůni i chuť, se jich zbavíte rychle a efektivně. Přípravek na hubení slimáků můžete nanést na jahodník, salát, štěrbák zahradní (endivie), řeřichu, hořčici sareptskou, špenát, mangold, šruchu zelnou, hlávkové zelí, hlávkovou kapustu, růžičkovou kapustu, květák a samozřejmě také na okrasné rostliny.

Jak pomocí přípravku GRANULAX likvidovat slimáky

Pokud jste se rozhodli pro chemickou likvidaci slimáků, věřte, že jste udělali krok správným směrem. Aplikace granulovaného přípravku je velice jednoduchá a pohodlná. Velkým benefitem přípravku GRANULAX je, že si na 100 m2 vystačíte pouze se 70 g granulí, což je v porovnání s konkurenčními produkty alespoň o polovinu méně. Granule stačí rovnoměrně rozhodit na místa nejčastějšího výskytu slimáků a plzáků. Následně se na vůni a chuť granulí slimáci nalákají a vy máte v podstatě vyhráno. Účinek se po kontaktu slimáka s granulí dostaví takřka ihned. Poté se přípravek v půdě postupně rozloží až na oxid uhličitý a vodu. Pro úplnost ještě dodejme, že ideální období k hubení slimáků je od dubna do září. V tomto čase doporučujeme přípravek aplikovat opakovaně dle potřeby. Zajímá-li vás více informací o hubení slimáků v zahrádkách, neváhejte si přečíst náš speciální blogový článek.

Složení preparátu GRANULAX na hubení slimáků a plzáků

Na 1 kg obsahuje preparát 30 g moluskocidu metaldehydu. Koncentrace účinné látky činí 3 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte GRANULAX bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • přípravek skladujte v původním obale 
 • udržujte preparát na suchém místě v teplotě 5–25 °C
 • nepoužívejte přípravek v blízkosti vodních zdrojů
 • zabraňte styku granulí s domácími zvířaty, volně žijícími savci a ptáky

P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280: Používejte ochranné rukavice.
P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH210: Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

První pomoc

Při vdechnutí: Vyjděte na čistý vzduch. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc.
Při styku s kůží: Preventivně omyjte vodou a mýdlem. Při znečištění oděvu jej odložte. Při podráždění pokožky nebo alergických reakcích
vyhledejte lékaře.
Při styku s očima: Oči preventivně vypláchněte vodou. Odstraňte kontaktní čočky. Široce otevřete oči a vyplachujte. Chraňte nezraněné oko. Při
přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.
Při požití: Vyplachujte ústa a dejte vypít velké množství vody. Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Při přetrvávajících potížích
přivolejte lékaře.
Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (např. nevolnost) nebo v případě náhodného požití, pochybností kontaktujte lékaře.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo
příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým
informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402

Upozornění:
Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití.
Riziko za poškození vyplývající z použití přípravku jinak, než jak je uvedeno v této etiketě, nese spotřebitel.
Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí

GRANULAX proti slimákům Plus - 750 g

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0047 Doporučujeme

Granulax proti slimákům Plus – 400 g

GRANULAX představuje granulovaný přípravek na hubení slimáků. Díky vysoké koncentraci…

163 Kč
813

Paměťová karta micro SDHC 32GB UHS-I Class 10, U1 včetně SD adaptéru

Paměťová karta Micro SD 32 GB do fotopastí Dogtrace d-guard.

179 Kč
KRE0173 Profesionální produkt

Deratizační pěna Racumin Foam

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE Rodenticidní nástraha ve formě pěny v tlakové láhvi…

944 Kč
8376

Expert sada solární ohradník - Kompletní bezpečnostní schránka + 3J zdroj, panel 100 W, lanko 3 mm

Praktické řešení pro provoz ohradníku na místech bez elektřiny během sezóny. Sada…

13 449 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0047 Doporučujeme

Granulax proti slimákům Plus – 400 g

GRANULAX představuje granulovaný přípravek na hubení slimáků. Díky vysoké koncentraci…

163 Kč
42101 Sleva -5% Novinka

Aplikátor (rozmetadlo) hnojiv a granulátu Solo 421

Přenosné rozmetadlo je ideální aplikátor granulovaných materiálů, např. hnojiv trávníku,…

3 150 Kč 2 992 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.