Ekologická dezinsekce pomocí přípravku Provecta aneb jak likvidovat škůdce v souladu s přírodou

Ekologická dezinsekce pomocí přípravku Provecta aneb jak likvidovat škůdce v souladu s přírodou

Natálie Fausová
Autor článku Natálie Fausová

Trápí vás výskyt škůdců, ale obáváte se rizik spojených s používáním chemických insekticidů, které negativně ovlivňují životní prostředí? Máme pro vás dobrou zprávu! Pomocí ekologického preparátu Provecta dokážete rychle, efektivně, a především šetrně zlikvidovat i ty nejodolnější druhy. Na následujících řádcích zjistíte, proč bychom měli při hubení škůdců myslet na přírodu, jak funguje inovativní přípravek Provecta a mnoho dalšího.

Jak šel čas s (ne)ekologickými preparáty proti škůdcům

Ať už si to přejeme či nikoli, škůdci tu s námi byli, jsou a pravděpodobně i budou. Již od pradávna se proto společnost snažila vyvíjet co nejefektivnější metody hubení hmyzu, savců, plžů ale i ptáků. Zatímco staří Číňané přišli okolo roku 1200 př.n.l. s používáním vápna a dřevěného popelu, Římané později k likvidaci škůdců používali síru a černou organickou kapalinu bitumen, kterou můžete znát také pod názvem živice. Přesuneme-li se do 16. století, nelze v rámci hubení škůdců opomenout výluh tabáku a později kovové prvky jako měď, olovo či rtuť.

Jedním z nejdůležitějších milníků ve vývoji preparátů proti škůdcům byla i druhá světová válka, po které se zrodil trend chemických pesticidů. Ve 20. století se stalo nejpoužívanějším insekticidem DDT, které ve válečném období napomohlo k takřka úplnému potlačení malárie, jelikož účinně likvidovalo komáry, kteří toto vážné onemocnění přenášeli.

V následujících letech ale vědci objevili vysokou toxicitu této látky, a tak docházelo k postupnému zákazu jejího používání v mnoha zemích včetně České republiky. Dlouhodobé účinky DDT, ale i dalších toxických biocidů, vedly ke konci 20. století k obnovení zájmu o ekologické metody hubení škůdců a ochranu životního prostředí. Díky tomuto obratu a pečlivému vývoji se v současné době můžete škůdců zbavit bez toho, aniž byste napáchali více škody než užitku. Zjistěte, jak se škůdců zbavit jednou provždy, díky vysoce účinnému ekologickému přípravku Provecta.

Co je to insekticid a jaké druhy insekticidů existují

Abyste se mohli rozhodnout, zda insekticid k likvidaci škůdců použijete či nikoli, je nejprve dobré vědět, co tuto látku charakterizuje a jak vlastně funguje. Insekticidy jsou přípravky k hubení savého i žravého hmyzu, které se využívají v zemědělství, průmyslu, skladovacích prostorách, ale i v oblastech hygieny a medicíny.

Zásadní rozdíl je třeba vnímat mezi chemickými a biologickými insekticidy. Zatímco chemické insekticidy útočí na nervový systém hmyzu, bio insekticidy fungují na přírodní bázi a k potlačení škůdců využívají jiné živé organismy. Podle způsobu pronikání insekticidu do těla hmyzu rozlišujeme také systémové, kontaktní, fumigační a požerové insekticidy. Chcete se o fungování a klasifikaci insekticidů dozvědět více? Přečtěte si další blogový článek, ve kterém se likvidaci hmyzu pomocí insekticidů věnujeme blíže.

Bojujete s otravným hmyzem? Zbavte se ho pomocí insekticidů

Zbavte se nežádoucího a otravného hmyzu v domácnostech i okolí s naší pomocí. Pro více detailnějších informací navštivte náš článek, kde vám doporučíme různé přípravky a se vším vám poradíme. Pří vyskytnutí jakéhokoli problému nás neváhejte…

Přejít na článek

Pokud jste se rozhodli, že k likvidaci hmyzu přeci jen použijete chemický insekticid, nezapomeňte si pořídit také ekologický přípravek Provecta s fyzickým mechanismem působení. Nejen, že dokáže podpořit účinnost insekticidu, ale zajistí i jeho rychlé a rovnoměrné šíření po povrchu. Díky přimíchání preparátu Provecta do chemického insekticidu se navíc budete moci spolehnout, že se účinné látky dostanou i na ta nejhůře přístupná místa. Zjistěte více o tom, jak používat Provectu jako přídavek do chemických insekticidů.

Proč k hubení škůdců nepoužívat pouze chemické insekticidy

O tom, že mohou škůdci ohrožovat úrodu nebo pořádně znepříjemnit život v domácnosti, není pochyb. Než se ale člověk pustí se škůdci do boje, měl by si položit několik základních otázek. Není metoda, kterou hodlám proti škůdci použít, škodlivější než samotný škůdce? Uškodí použitá látka pouze škůdci, nebo může negativně působit i na další živočichy jako např. domácí zvířata či včely? Co by se stalo, kdyby s látkou přišly do kontaktu děti? Nezničí toxická látka budoucí úrodu? Nezamoří spodní vodu?

Odolnost škůdců vůči chemickým insekticidům

Důsledkem rozvoje biocidů v polovině 20. století byla významná redukce hmyzu, zdravotní potíže u lidí i domácích zvířat a kontaminace životního prostředí. Problém představuje také to, že škůdci vůči chemickým látkám začali být rezistentní. Pokud se totiž proti určitému druhu aplikuje stále jedna a ta samá chemikálie, začne stoupat podíl vůči látce odolných jedinců, až je jednou odolná celá populace a přichází se s novým, zpravidla ještě silnějším a škodlivějším, biocidem.

Perzistence chemických insekticidů

Některé biocidy se navíc řadí mezi perzistentní, což znamená, že když jsou pravidelně používány ve větším množství, začnou pronikat do životního prostředí a už takzvaně „není cesty zpět”. Dostane-li se biocid do půdy, zákonitě časem dojde ke kontaminaci podzemní vody.

Další negativní jevy spojené s používáním klasických insekticidů

Stejně tak lze mezi negativní jevy spojené s používáním biocidních látek řadit to, že se stávají součástí potravního řetězce živočichů. Škodlivé látky totiž zůstávají v tělesných tkáních škůdců, kteří představují potravu pro jiné živočichy. Biocidy mají také značný podíl na postupné eliminaci přirozených nepřátel různých živočichů, jejíž důsledkem paradoxně dochází k podpoře růstu škodlivých populací hmyzu a jiných škůdců, kteří tímto způsobem přichází o své predátory.

Biologická ochrana vs inovativní přípravek Provecta

Nehodláte-li na své rostliny aplikovat toxické prostředky, nabízí se také cesta biologické ochrany. V místech, která sužuje výskyt škůdců, lze uměle rozšířit populaci jejich přirozených nepřátel, aby škůdce eliminovali. K likvidaci mšic se například používají berušky. Nevýhodou ale je, že aplikovaným predátorům a parazitům nic nebrání v přesunu na jiné místo. To sice nemusí být problém ve sklenících, ale na poli či v sadu už ano.

Dalším mínusem této metody je její (ne)efektivita, která je způsobena tím, že predátor nikdy nevyhubí celou populaci určitých škůdců, jelikož by tím sám přišel o potravu. Když navíc biologická metoda nezabere, lidé se uchylují k o to silnějším a škodlivějším přípravkům, protože je tou dobou škůdce dost rozšířený a rozmnožený.

Pro to, abyste se biologicky zbavili škůdců, nemusíte být s parazity v přímém kontaktu, jelikož existují bio insekticidy. Ty obsahují makroorganismy s povahou živých parazitů, parazitoidů či predátorů (mimo obratlovce). K potlačení škůdců lze dále použít některé prospěšné mikroorganismy. Zjednodušeně řečeno za biologickou likvidaci škůdců označujeme proces, v rámci kterého se k ochraně zdraví rostlin využívá jiný živý organismus. Velice populární jsou např. parazitické hlístice, prvoci, bakterie, viry nebo třeba feromony. Pokud chcete hubit škůdce způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí, neváhejte si prohlédnout naši širokou nabídku bio přípravků k likvidaci hmyzu.

Bio přípravky na likvidaci hmyzu

Hledáte přípravky na likvidaci hmyzu, které by byly šetrné vůči lidskému zdraví a životnímu prostředí? Pak jsou tyto bio přípravky ideální pro vás, neboť mají nízkou nebo žádnou toxicitu k necílovým druhům. Kromě toho jsou naše bio přípravky vysoce…

Přejít do kategorie

Nedává vám smysl likvidovat škůdce tak, že v postižené oblasti rozšíříte jiné parazity a predátory? Vsaďte na postřikovatelný preparát Provecta, který zajišťuje okamžitý knock-down efekt, imobilizaci a následně i usmrcení škůdce. Oproti biologické ochraně působí rychle, spolehlivě a dokáže naráz vyhubit celou populaci škůdců. Společným rysem přípravku Provecta a biologické ochrany zůstává šetrnost k životnímu prostředí.

Jak funguje ekologický přípravek Provecta k likvidaci škůdců

Preparát Provecta představuje novou metodu hubení škůdců, která je bezpečná pro osoby, zvířata i životní prostředí. Jde o ekologickou alternativu běžných insekticidů, jež dokáže efektivně likvidovat nejrůznější škůdce. Hlavním rozdílem přípravku Provecta oproti konkurenčním preparátům je fyzický mechanismus působení, díky kterému dokáže vmžiku zneškodnit škůdce i na těžko přístupných místech.

Základem fungování přípravku Provecta je unikátní ALL-IN-WEB technologie, jejíž trojrozměrnou molekulární strukturu si můžete představit jako pavoučí síť. Ta se pevně obalí kolem těla škůdce, během několika vteřin jej znehybní a poté škůdce v důsledku vysokého stresu a zamezení hledání potravy usmrtí.

Pozor! Účinek preparátu Provecta je okamžitý a jednorázový. To v praxi znamená, že je nutné látkou zasáhnout všechny jedince. Provecta působí okamžitě, nikoli dlouhodobě, vůči aktuálně se vyskytujícímu hmyzu. Spolehlivě likviduje bezprostředně zasažená pohyblivá stádia škůdců (larvy, nymfy, dospělce).

Po zaschnutí na ošetřených plochách přípravek dále neúčinkuje a dojde k jeho rozložení – degradaci na neutrální látky, které se přirozeně vyskytují v životním prostředí. Mezi tyto látky lze řadit křemík, vodu a oxid uhličitý. Dostane-li se škůdce do kontaktu s přípravkem až po jeho zaschnutí, nedojde k obalení těla, imobilizaci ani následnému usmrcení. Po aplikaci a zaschnutí můžete ošetřené plochy používat bez omezení. K dosažení nejúčinnějšího ošetření zopakujte aplikaci po 21–28 dnech od prvního zásahu. V místech, kde teplota překračuje 30 °C, je potřeba druhý zásah učinit již po 14 dnech od první aplikace nebo při registraci opětovného vzrůstu populace.

Působení přípravku Provecta s chemickým biocidem
Ekologický preparát Provecta fyzicky obalí tělo škůdce a následně jej během několika vteřin znehybní a usmrtí. Zdroj: ICB Phrarma

Benefity preparátu Provecta proti škůdcům

Mezi významné benefity přípravku Provecta řadíme fakt, že na povrchu, kam je aplikován, nezanechává skvrny ani žádné toxické zbytky. Dále je skvělé, že Provecta nemá ochrannou lhůtu ani reziduální neboli zbytkový efekt. Díky tomu všemu je přípravek vhodný k použití v potravinářském průmyslu. Provecta navíc disponuje mezinárodním certifikátem HACCP, který garantuje, že přípravek splňuje přísné bezpečnostní normy a požadavky na kvalitu. Naprostou samozřejmostí je možnost aplikace přípravku Provecta v místech, kde se vyskytují domácí zvířata a lidé. Vzhledem ke svému netoxickému složení je Provecta připravena i na případný vznik nové právní úpravy, která by měla zabránit likvidaci škůdců pomocí škodlivých chemikálií.

Důležité také je, že Provecta neobsahuje insekticidní účinnou látku, tj. netvoří ji neurotoxické ani fyziologii hmyzu narušující látky, které jsou obsaženy v klasických biocidech. Proto se jedná o ideální přípravek k aplikaci v prostorách, kde nechcete nebo nemůžete používat běžné biocidní přípravky, jež obsahují insekticidní účinnou látku.

Využití ekologického přípravku Provecta k hubení škůdců

Pokud nechcete přispívat k problémům spojených s nadměrným používáním biocidních preparátů, ale zároveň potřebujete spolehlivě ochránit váš dům, zahradu nebo třeba restauraci před výskytem škůdců, věřte, že s ekologickým přípravkem Provecta neuděláte krok vedle. Provecta se hojně používá k ošetření bytových prostor (dětské pokoje, ložnice, kuchyně) a různých ploch, na kterých se běžně vyskytují zvířata (pelíšky, boudy, stáje). Častá je také likvidace škůdců ve sklepech, skladech a v kancelářích. Přípravek se jednoduše aplikuje a dostane se i na nejhůře přístupná místa, kde se škůdci rádi schovávají, jako např. škvíry u postele, matrace nebo čalouněný nábytek.

Obzvlášť skvěle si Provecta počíná proti hmyzu. Z toho důvodu se mimo jiné hojně používá v místech jako jsou skládky a třídírny odpadu, které téměř vždy čelí problému zvýšeného zamoření hmyzem. Pro některé může být překvapením, že se skládky často potýkají s odmítnutím odpadu s vysokou úrovní škůdců, jelikož vede k výraznému zvýšení provozních nákladů. Přemnožení hmyzu ale způsobuje i další problémy. V jeho důsledku je totiž potřeba zvyšovat náklady na neutralizaci zápachů, které sužují obyvatele žijící v okolí skládek, a navíc snižuje komfort při práci s odpadem. Nejen, že se Provecta řadí k přípravkům, jež jsou šetrné k životnímu prostředí, ale zároveň dokáže výrazně pomoci při nakládání s odpady, tedy klíčovém ekologickém procesu.

Které škůdce dokáže Provecta efektivně likvidovat

Ať už se potýkáte s mravenci, štěnicemi, pavouky, moučnými červy, moly, šváby, komáry, brouky, kobylkami, motýly nebo třeba slunéčky, můžete si být jisti, že si s jejich výskytem Provecta rychle a spolehlivě poradí. Přípravek skvěle funguje proti aktivním vývojovým stádiím škůdců a nabízí téměř nulové riziko odporu či odolnosti vůči přípravku.

Účinnost preparátu Provecta k šetrnému hubení škůdců

Aby bylo známo, jak účinnou ochranu dokáže inovativní přípravek Provecta zajistit, musel projít nezávislými laboratorními testy. Ukázalo se, že hned první den má jednoprocentní koncentrát Provecty při likvidaci štěnic účinnost 90 %, zatímco dvouprocentní koncentrát dokonce 100 %. Po týdnu je to již v obou případech 100 %. Při hubení much se můžete s jednoprocentním koncentrátem během prvních 24 hodin těšit na 100% účinnost. U drtivé většiny jedinců efekt přichází dokonce již po 5 minutách. Budete-li pomocí Provecty likvidovat šváby, lze během prvních 24 hodin očekávat účinnost zhruba 91 %. Po 48 hodinách se u jednoprocentního koncentrátu můžete opět spolehnout na účinnost 100 %.

Účinnost biocidu Provecta při likvidaci štěnic
Statistika úmrtnosti škůdců po použití účinného přípravku Provecta. Zdroj: provecta.eu

Shodné výsledky potvrdily jak testy v laboratorních podmínkách, tak i při běžném využití. Nevěříte? Vyzkoušejte ekologický přípravek Provecta a přesvědčte se o jeho kvalitě sami. Kromě výhodného balení Provecta 1 l nabízíme také menší verzi o objemu 100 ml. Pokud máte ohledně použití Provecty jakékoli dotazy, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailové adresy info@krejsashop.cz nebo telefonního čísla +420 602 486 042.

Líbí se vám tento článek?
Sdílejte ho prosím :)

Více článků od autora

Potřebujete se zbavit hmyzu nebo se jen na něco zeptat? Vyplňte jednoduchý dotazník, budeme se vám věnovat

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.