PROVECTA 1l

Doporučujeme Novinka PROVECTA 1l
PROVECTA 1l

Popis výrobku PROVECTA 1l

Inovativní přípravek Provecta s fyzickým mechanismem působení imobilizuje škůdce i na hůře přístupných místech. Jde o patentovaný postřikovatelný preparát, s jehož pomocí se nadobro zbavíte i těch nejodolnějších druhů. 

Představuje ekologickou alternativu k běžným insekticidům, které škodí životnímu prostředí a fungují na základě přímé chemické interakce s biochemickými a fyziologickými funkcemi škůdců. Provecta může být používána v potravinářském průmyslu, protože nemá reziduální efekt a nemá ochrannou lhůtu. Přípravek Provecta je dostupný také v menším balení 100 ml.

Proti kterým škůdcům lze Provecta použít

Provecta dokáže účinně bojovat proti mravencům, štěnicím, pavoukům, moučným červům, molům, švábům, komárům, broukům, kobylkám, motýlům, ale i slunéčkům či dalším škůdcům.

Jak přípravek Provecta funguje 

Provecta se vyjímá moderní ALL IN WEB technologií, jejíž základ tvoří trojrozměrná propustná molekulární struktura. Díky ní dokáže škůdce okamžitě obalit aktivní složkou, která způsobí jeho zapouzdření, nehybnost a následné usmrcení. Technologie ALL IN WEB byla vyvinuta a optimalizována pro vysoce efektivní a bezpečnou ochranu před škůdci, na kterou se budete moci spolehnout. 

Proč právě Provecta

 • Kontroluje škůdce na těžko přístupných místech.
 • Představuje ekologickou alternativu k přípravkům škodícím životnímu prostředí.
 • Je vysoce účinná proti aktivním vývojovým stádiím škůdců.
 • Zajišťuje okamžitý knock-down efekt a znehybnění škůdce.
 • Nabízí téměř nulové riziko odporu či odolnosti vůči přípravku.
 • Lze použít v přítomnosti lidí, domácích zvířat i potravinářských výrobků.

Kde lze Provectu aplikovat

Preparát je určený k využití nejen v obytných a průmyslových oblastech (hotely, restaurace, zařízení ke zpracování potravin, sklady, skládky, stáje, stodoly) ale i v citlivých oblastech, jako jsou např. nemocnice. Aplikovat jej můžete v kombinaci s vodou či registrovaným insekticidem.

Jak používat Provectu v kombinaci s vodou

Provecta ředěná vodou se rychle a rovnoměrně šíří po hmyzu či površích. Na povrchu nezanechává toxické zbytky a nevytváří žádný odpor. Po použití neexistuje žádná čekací ani ochranná lhůta – imobilizace škůdce nastává téměř okamžitě. 

Štěnice domácí – koncentrace 2 %

Proti štěnicím použijte na 1 litr vody 20 mililitrů preparátu. Aplikujte ho ve všech místech výskytu hmyzu (matrace, postelový rám, čelo postele, čalouněný nábytek). Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat štěrbinám a prasklinám. Další ošetření proveďte po 21 - 28 dnech od prvního zásahu. V místech, kde teplota překračuje 30°C, je potřeba druhý zásah učinit po 14 dnech od první aplikace nebo při registraci opětovného vzrůstu populace.

Lezoucí hmyz a pavoukovci 

Proti švábovitým a pavoukovcům vytvořte směs z 1 litru vody a 20 mililitrů preparátu. U mravenců postačí na 1 litr vody pouze 10 mililitrů účinné látky. Přípravek naneste bezprostředně na hmyz pomocí univerzálního postřikovače (LV). Doporučená velikost kapének je 80–120 mikronu.

 • Švábovitý hmyz (šváb obecný, šváb americký, šváb turkistánský, rus domácí) – koncentrace 2 %
 • Mravenci – koncentrace 1 %
 • Pavoukovci – koncentrace 2 %

Potravinoví škůdci (zavíječ moučný, zavíječ paprikový) – koncentrace 1 %

Přípravek aplikujte bezprostředně na hmyz pomocí univerzálního motorového postřikovače (LV). Doporučená velikost kapének je 45–60 mikronu.

Létající hmyz

 • venkovní zásah – koncentrace 0,15 %
  Přípravek je vhodný například proti komárům. Na 1 litr vody je potřeba 1,5 mililitrů přípravku. S pomocí postřikovače (LV) aplikujte hotový preparát do míst nejčastějšího výskytu, například křoví. Doporučená velikost kapének je 80–120 mikronu.
 • zásah v místnostech – koncentrace 0,1 % až 0,2 %
  Proti mouchám smíchejte 1 litr vody s 2 mililitry přípravku Provecta. U komárů stačí na stejné množství vody pouze 1 mililitr přípravku. Zásah doporučujeme provést pomocí univerzálního postřikovače ve večerních hodinách. Většina hmyzu se totiž v této době zdržuje na stěnách. Při zjištění dalšího výskytu škůdců proces zopakujte.

Jak používat Provectu jako přídavek do insekticidů

Provecta podporuje účinnost insekticidu, zajišťuje jeho rychlé a rovnoměrné šíření po povrchu a zlepšuje jeho průnik na těžko přístupná místa. Po přípravě pracovního roztoku insekticidu přidejte:

 • u méně zamořených oblastí na 1 litr pracovního roztoku insekticidu 1 mililitr produktu Provecta
 • u více zamořených oblastí na 1 litr pracovního roztoku insekticidu 2 mililitry produktu Provecta

Před použitím produkt dobře promíchejte nebo protřepejte. Zvláště opatrní buďte při nanášení preparátu na plochy, které jsou náchylné na skvrny (např. matrace). Před samotným zásahem doporučujeme nanést menší množství přípravku na méně viditelné místo, abyste odhalili eventuální vliv na plochu. 

Složení

Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

Bezpečnostní pokyny

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

První pomoc

Zasažení očí (P305, P351, P338): Několik minut oči opatrně vyplachujte vodou. Máte-li nasazené kontaktní čočky, pokuste se je vyjmout. Nejde-li čočky vyjmout snadno, nechte je nasazeny. V každém případě pokračujte ve vyplachování vašich očí. V případě přetrvávání dráždivého účinku kontaktujte očního lékaře.

Vdechnutí (P304, P340): Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

POZOR! Přípravek se nedoporučuje používat bezprostředně na rostliny s ohledem na možné fytotoxické působení.

 

PROVECTA 1l

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

Doporučujeme Novinka

PROVECTA 100ml

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole –…

484 Kč

Tlakový postřikovač 405 T Profiline

Výkonný tlakový postřikovač Profiline je určený pro profesionální použití ve stavebním…

4 590 Kč

Výkonný tlakový postřikovač GLORIA 405 T

Výkonný tlakový postřikovač Gloria 405 T z oceli je určený pro profesionální aplikaci…

3 890 Kč

Náhradní klíč k deratizačním staničkám

Klíč vhodný k: Plastová deratizační stanička pro myši - 84ks (viz související produkty)…

5 Kč

Naposledy navštívené produkty

Profesionální produkt Doporučujeme

Insekticid ASPERMET 200 EC 1l

Profesionální insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění…

1 522 Kč
Profesionální produkt

Insekticid CIMEX-OUT, 0,5l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou. Přípravek s…

1 977 Kč
Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

KAFAR 600 EC 1l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Přípravek s kontaktním a…

3 001 Kč
Doporučujeme Novinka

PROVECTA 100ml

Přípravek s fyzickým mechanismem působení (vnější imobilizace) určený ke kontrole –…

484 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.