Přípravek Provecta 1 l proti hmyzu

Doporučujeme Novinka Přípravek Provecta 1 l proti hmyzu
PROVECTA 1l

Popis výrobku PROVECTA 1l

Inovativní přípravek Provecta s fyzickým mechanismem působení imobilizuje škůdce i na hůře přístupných místech. Jde o patentovaný postřikovatelný preparát, s jehož pomocí se nadobro zbavíte i těch nejodolnějších druhů. 

Představuje bezpečnouekologickou alternativu ke standardním insekticidům (přípravkům určeným k hubení hmyzu), působících neurotoxickým mechanismem nebo způsobem, který narušuje fyziologické funkce škůdce. Provecta zajišťuje působení čistě fyzické, přirovnatelné k působením pavoučí sítě. Provecta může být používána v potravinářském průmyslu, protože nemá reziduální efekt a nemá ochrannou lhůtu.

Proti kterým škůdcům lze Provecta použít

Provecta dokáže účinně bojovat proti mravencům, štěnicím, pavoukům, moučným červům, molům, švábům, komárům, broukům, kobylkám, motýlům, ale i slunéčkům či dalším škůdcům.

Jak přípravek Provecta funguje 

Provecta se vyjímá moderní ALL IN WEB technologií, jejíž základ tvoří trojrozměrná propustná molekulární struktura. Díky ní dokáže škůdce okamžitě obalit aktivní složkou, která způsobí jeho zapouzdření, nehybnost a následné usmrcení. Technologie ALL IN WEB byla vyvinuta a optimalizována pro vysoce efektivní a bezpečnou ochranu před škůdci, na kterou se budete moci spolehnout. 

Ekologický přípravek Provecta působí okamžitě, tj. na aktuálně vyskytující se hmyz. Nabízí okamžitý, nikoli dlouhodobý účinek. Po zaschnutí na ošetřených plochách preparát dále neúčinkuje a dojde k jeho rozložení – degradaci na neutrální látky, které se přirozeně vyskytují v životním prostředí. Mezi tyto látky lze řadit křemík, vodu a oxid uhličitý. Důležité také je, že Provecta neobsahuje insekticidní účinnou látku. To znamená, že není tvořena neurotoxickými ani fyziologii hmyzu narušujícími látkami, které jsou obsaženy v klasických biocidech. Jedná se o přípravek, který likviduje pouze bezprostředně zasažená pohyblivá stádia škůdců (larvy, nymfy, dospělce).

Proč právě Provecta

 • Kontroluje škůdce na těžko přístupných místech.
 • Představuje ekologickou alternativu k přípravkům působícím neurotoxickým mechanismem nebo narušujícím fyziologické funkce škůdce.
 • Je vysoce účinná proti aktivním vývojovým stádiím škůdců.
 • Zajišťuje okamžitý knock-down efekt a znehybnění škůdce.
 • Nabízí téměř nulové riziko odporu či odolnosti vůči přípravku.
 • Lze použít v přítomnosti lidí, domácích zvířat i potravinářských výrobků.

Kde lze Provectu aplikovat

Preparát je určený k aplikaci nejen v obytných a průmyslových oblastech (hotely, restaurace, zařízení ke zpracování potravin, sklady, skládky, stodoly) ale i v citlivých oblastech, jako jsou např. nemocnice. Jedná se o ideální přípravek pro použití v prostorách, kde nechcete nebo nemůžete používat běžné biocidní přípravky, které obsahují insekticidní účinnou látku. Často se využívá v bytech (dětské pokoje, ložnice, kuchyně) a na plochy, kde se běžně vyskytují zvířata (pelíšky, boudy, stáje). Aplikovat jej můžete v kombinaci s vodou či registrovaným insekticidem. Po aplikaci a zaschnutí můžete ošetřené plochy používat bez omezení. 

Jak používat Provectu v kombinaci s vodou

Provecta ředěná vodou se rychle a rovnoměrně šíří po hmyzu či površích. Na povrchu nezanechává toxické zbytky a nevytváří žádný odpor. Po použití neexistuje žádná čekací ani ochranná lhůta – imobilizace škůdce nastává téměř okamžitě. 

Štěnice domácí – koncentrace 2 %

Proti štěnicím použijte na 1 litr vody 20 mililitrů preparátu. Aplikujte ho ve všech místech výskytu hmyzu (matrace, postelový rám, čelo postele, čalouněný nábytek). Zvláštní pozornost doporučujeme věnovat štěrbinám a prasklinám. Další ošetření proveďte po 21 - 28 dnech od prvního zásahu. V místech, kde teplota překračuje 30°C, je potřeba druhý zásah učinit po 14 dnech od první aplikace nebo při registraci opětovného vzrůstu populace.

Lezoucí hmyz a pavoukovci 

Proti švábovitým a pavoukovcům vytvořte směs z 1 litru vody a 20 mililitrů preparátu. U mravenců postačí na 1 litr vody pouze 10 mililitrů účinné látky. Přípravek naneste bezprostředně na hmyz pomocí univerzálního postřikovače (LV). Doporučená velikost kapének je 80–120 mikronu.

 • Švábovitý hmyz (šváb obecný, šváb americký, šváb turkistánský, rus domácí) – koncentrace 2 %
 • Mravenci – koncentrace 1 %
 • Pavoukovci – koncentrace 2 %

Potravinoví škůdci (zavíječ moučný, zavíječ paprikový) – koncentrace 1 %

Přípravek aplikujte bezprostředně na hmyz pomocí univerzálního motorového postřikovače (LV). Doporučená velikost kapének je 45–60 mikronu.

Létající hmyz

 • venkovní zásah – koncentrace 0,15 %
  Přípravek je vhodný například proti komárům. Na 1 litr vody je potřeba 1,5 mililitrů přípravku. S pomocí postřikovače (LV) aplikujte hotový preparát do míst nejčastějšího výskytu, například křoví. Doporučená velikost kapének je 80–120 mikronu.
 • zásah v místnostech – koncentrace 0,1 % až 0,2 %
  Proti mouchám smíchejte 1 litr vody s 2 mililitry přípravku Provecta. U komárů stačí na stejné množství vody pouze 1 mililitr přípravku. Zásah doporučujeme provést pomocí univerzálního postřikovače ve večerních hodinách. Většina hmyzu se totiž v této době zdržuje na stěnách. Při zjištění dalšího výskytu škůdců proces zopakujte.

Jak používat Provectu jako přídavek do insekticidů

Provecta podporuje účinnost insekticidu, zajišťuje jeho rychlé a rovnoměrné šíření po povrchu a zlepšuje jeho průnik na těžko přístupná místa. Po přípravě pracovního roztoku insekticidu přidejte:

 • u méně zamořených oblastí na 1 litr pracovního roztoku insekticidu 1 mililitr produktu Provecta
 • u více zamořených oblastí na 1 litr pracovního roztoku insekticidu 2 mililitry produktu Provecta

Před použitím produkt dobře promíchejte nebo protřepejte. Zvláště opatrní buďte při nanášení preparátu na plochy, které jsou náchylné na skvrny (např. matrace). Před samotným zásahem doporučujeme nanést menší množství přípravku na méně viditelné místo, abyste odhalili eventuální vliv na plochu. 

Složení

Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

Bezpečnostní pokyny

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

První pomoc

Zasažení očí (P305, P351, P338): Několik minut oči opatrně vyplachujte vodou. Máte-li nasazené kontaktní čočky, pokuste se je vyjmout. Nejde-li čočky vyjmout snadno, nechte je nasazeny. V každém případě pokračujte ve vyplachování vašich očí. V případě přetrvávání dráždivého účinku kontaktujte očního lékaře.

Vdechnutí (P304, P340): Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

POZOR! Přípravek se nedoporučuje používat bezprostředně na rostliny s ohledem na možné fytotoxické působení.

 

Soubory ke stažení

Přípravek Provecta 1 l proti hmyzu

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

KRE0004 Profesionální produkt Doporučujeme

Kontaktní a požerový insekticid Aspermet 200 EC 1 l

Profesionální insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění…

2 251 Kč
KRE0017 Profesionální produkt

Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou…

2 408 Kč
KRE0266 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 570 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.