Granulát Atak CG 250 g na mravence

Popis výrobku ATAK Granulát na mravence CG 250g

Insekticidní přípravek ve formě granulátu s obsahem účinné přírodní látky geraniol je skvělým pomocníkem pro likvidaci mravenců rodu Lasius (mravenec obecný a domácí) a jejich hnízd ve venkovních i vnitřních prostorách.

Pokud vás trápí výskyt mravenců farao či mravenců drnových, vyzkoušejte produkt IMIDASECT ANTS Gelová nástraha proti mravencům 5 g. Více informací o hubení a podrobnější charakteristice mravenců se dočtete na našem blogu v rubrice Atlas škůdců.

Proč zvolit právě ATAK Granulát na mravence CG 250 g?

  • dlouhotrvající účinek 
  • úplné vyhubení za 15 dní
  • účinné hubení mravenců ve vnitřních i venkovních prostorách
  • jasně červené zbarvení granulátu pro lepší orientaci zasaženého místa
  • na bázi přírodní látky geraniol

Kde lze přípravek ATAK Granulát na mravence CG 250 g použít?

Biocidní přípravek je vhodný aplikovat v obytných i průmyslových budovách. Lze jej tedy použít v bytech, v hospodářských budovách, ve výrobních objektech, v potravinářských provozech, skladech, prodejnách, objektech určených pro chov zvířat, kancelářích, veřejných budovách, hotelech a v oblastech těchto budov, tj. na balkonech, terasách, průjezdech, chodnících, stezkách a u základů budov

Neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených ke konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!

Jak přípravek ATAK Granulát proti mravencům CG 250 g aplikovat?

Vrstvu granulátu rozsypte na povrchu hnízda či oblasti, kde se mravenci pohybují. Dávkujete 10 g přípravku na 1 m2 plochy. V případě velkého množství jedinců opakujte použití přípravku. Za nepříznivého počasí (např. deště) aplikujte novou dávku přípravku.

Po ukončení práce s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou s mýdlem!

Složení biocidního přípravku na mravence

Prostředek ATAK Granulát na mravence CG 250 g obsahuje 2 účinné látky. Konkrétně látku cypermethrin (0,50 g / 100 g) a geraniol (0,01 g / 100 g).

Bezpečností pokyny

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

První pomoc

Při zasažení pokožky: Svléknout zasažený oděv. Pokožku umýt vodou a následně vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. 

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vody při otevřených víčkách po dobu min. 15 minut. Pokud bolest a zarudnutí očí přetrvává, okamžitě vyhledejte pomoc očního lékaře. Při vdechnutí: vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. 

Při požití: Nevyvolávejte zvracení bez lékařské konzultace, zajistěte klid. Zavolejte ihned lékařskou první pomoc.  

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Granulát Atak CG 250 g na mravence

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0135

Gelová nástraha Imidasect Ants proti mravencům 5 g

IMIDASECT ANTS Gelová nástraha proti mravencům 5 g Gelová nástraha k přímému použití …

151 Kč
KRE0174 Profesionální produkt Novinka

Insekticidní gelová nástraha Maxforce Quantum 30 g na mravence

Spolehlivá a rychlá ochrana před mravenci farao Maxforce® Quantum působí na druhy…

1 186 Kč
KRE0269 Novinka

Prášek na likvidaci mravenců Atak AMP 2MG – 250 g

Prášek pro rychlé hubení mravenců postřikem, zálivkou nebo kropením. Proti jakým škůdcům…

133 Kč
8152

Izolátor pro elektrický ohradník, pro sklolaminátové tyčky pro lanka, lana, pásky do 10 mm - 25 ks

Očkový izolátor na kovové a sklolaminátové tyčky Ø 10 mm. Umožňuje rychlé upevnění…

370 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0335 Doporučujeme

Přípravek ATAK Proti hmyzu Provecta, 50 ml

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat…

303 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč
KRE0314 Novinka

Světelný lepový lapač hmyzu INFINITI®

Lepový lapač hmyzu z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu, skladech.…

9 680 Kč
KRE0313 Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Z důvodů pracovní výstavy na Slovensku bude omezení našeho provozu.
Vaše objednávky přijaté (na dobírku nebo zaplacené) do pondělí 27.11. 2023 budou expedovány v úterý 28.11. 2023.
V době od úterý 28.11.2023 od 10:00 hodin do pátku 1.12. 2023 nebudeme pro vás k dispozici.
Na naši komunikaci a spolupráci se opět těšíme v pondělí 4.12.2023.

Děkujeme za pochopení.
KREJSASHOP