Granulát Atak CG 250 g na mravence

Popis výrobku ATAK Granulát na mravence CG 250g

Insekticidní přípravek ve formě granulátu s obsahem účinné přírodní látky geraniol je skvělým pomocníkem pro likvidaci mravenců rodu Lasius (mravenec obecný a domácí) a jejich hnízd ve venkovních i vnitřních prostorách.

Pokud vás trápí výskyt mravenců farao či mravenců drnových, vyzkoušejte produkt IMIDASECT ANTS Gelová nástraha proti mravencům 5 g. Více informací o hubení a podrobnější charakteristice mravenců se dočtete na našem blogu v rubrice Atlas škůdců.

Proč zvolit právě ATAK Granulát na mravence CG 250 g?

  • dlouhotrvající účinek 
  • úplné vyhubení za 15 dní
  • účinné hubení mravenců ve vnitřních i venkovních prostorách
  • jasně červené zbarvení granulátu pro lepší orientaci zasaženého místa
  • na bázi přírodní látky geraniol

Kde lze přípravek ATAK Granulát na mravence CG 250 g použít?

Biocidní přípravek je vhodný aplikovat v obytných i průmyslových budovách. Lze jej tedy použít v bytech, v hospodářských budovách, ve výrobních objektech, v potravinářských provozech, skladech, prodejnách, objektech určených pro chov zvířat, kancelářích, veřejných budovách, hotelech a v oblastech těchto budov, tj. na balkonech, terasách, průjezdech, chodnících, stezkách a u základů budov

Neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených ke konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!

Jak přípravek ATAK Granulát proti mravencům CG 250 g aplikovat?

Vrstvu granulátu rozsypte na povrchu hnízda či oblasti, kde se mravenci pohybují. Dávkujete 10 g přípravku na 1 m2 plochy. V případě velkého množství jedinců opakujte použití přípravku. Za nepříznivého počasí (např. deště) aplikujte novou dávku přípravku.

Po ukončení práce s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou s mýdlem!

Složení biocidního přípravku na mravence

Prostředek ATAK Granulát na mravence CG 250 g obsahuje 2 účinné látky. Konkrétně látku cypermethrin (0,50 g / 100 g) a geraniol (0,01 g / 100 g).

Bezpečností pokyny

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 Odstraňte obsah / obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

První pomoc

Při zasažení pokožky: Svléknout zasažený oděv. Pokožku umýt vodou a následně vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. 

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vody při otevřených víčkách po dobu min. 15 minut. Pokud bolest a zarudnutí očí přetrvává, okamžitě vyhledejte pomoc očního lékaře. Při vdechnutí: vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. 

Při požití: Nevyvolávejte zvracení bez lékařské konzultace, zajistěte klid. Zavolejte ihned lékařskou první pomoc.  

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Granulát Atak CG 250 g na mravence

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0135

Gelová nástraha Imidasect Ants proti mravencům 5 g

IMIDASECT ANTS Gelová nástraha proti mravencům 5 g Gelová nástraha k přímému použití …

151 Kč
KRE0174 Profesionální produkt Novinka

Insekticidní gelová nástraha Maxforce Quantum 30 g na mravence

Spolehlivá a rychlá ochrana před mravenci farao Maxforce® Quantum působí na druhy…

1 186 Kč
KRE0269

Prášek na likvidaci mravenců Atak AMP 2MG – 250 g

Prášek pro rychlé hubení mravenců postřikem, zálivkou nebo kropením. Proti jakým škůdcům…

133 Kč
47321 Sleva -5% Novinka

Zádový postřikovač Solo 473D Classic – 10 l

tvarovaná nádrž dobře přiléhající k zádům manuálně nastavitelný tlak postřiku dlouhá…

2 990 Kč 2 840 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.