4ROACH gel na šváby 50 g + 10 g ZDARMA

Doporučujeme Novinka 4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma
4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Popis výrobku 4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

 

Přípravek je určen pro hubení švábovitého hmyzu v takových místech jako: domy, byty, veřejné objekty, prodejní a restaurační prostory, prázdné sklady a prázdné výrobní a průmyslové prostory, prázdné sklepy. Přípravek účinně hubí švábovitý hmyz (rus domácí – blattella germanica)

Biocidní přípravek, obsahuje aktivní látku: cypermetrin (3 g/100 g), geraniol (0,01g/ 100 g).
Biocidní přípravek ve formě gelu, hotový k použití, určen pro všeobecné použití v místnostech.


Způsob použití, dávkování, doba působení:
Přípravek je třeba používat v dávce 0,1 g/m², jedná se o 1 kapku o průměru 5-7 mm nebo tenký proužek gelu o délce 3-5 cm. Přípravek se používá v zákoutích, prasklinách, trhlinách, podél podlahových lišt, za domácími spotřebiči a v teplých, vlhkých nebo temných místech, která vyhledává švábovitý hmyz (rusi a švábi). Uvedená dávka je postačující v případě normální úrovně invaze škůdců. V případě větší intenzity výskytu škůdců se doporučuje použití dvojité dávky a v případě nutnosti lze aplikaci přípravku opakovat.
První známky účinnosti přípravku jsou viditelné po 4 hodinách a plná účinnost je dosažena
po 3 dnech. Toto je dosaženo přenosem gelu zasaženým hmyzem, což způsobuje otravu dalších jedinců. Zbytky použitého přípravku, pokud nějaké jsou, odstranit nebo vyměnit na čerstvý
po cca 11 dnech. Gel používat v zasažených prostorech a stezkách hmyzu. Používat v místech, kde není přípravek vystaven působení slunečních paprsků nebo zdroje tepla.

Parametry produktu 4Roach gel

Balení: 50g + 10g zdarma

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře
P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech

 

Soubory ke stažení

4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč
Doporučujeme Novinka

4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

  Přípravek je určen pro hubení švábovitého hmyzu v takových místech jako: domy, byty,…

837 Kč
Doporučujeme

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

30 Kč
Doporučujeme Novinka

4Ants proti mravencům - 3kg

Insekticidní přípravek ve formě granulátu, určený pro hubení mravenců rodu Lasius …

941 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.