Gel 4Roach proti švábům 50 g + 10 g zdarma

Doporučujeme Novinka

Prodej ukončen

Gel 4Roach proti švábům 50 g + 10 g zdarma
4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Popis výrobku 4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný, šváb americký, rus domácí). Účinně si poradí se šváby v bytě i v ostatních vnitřních a venkovních prostorách. K nákupu doporučujeme pořídit i speciální staničku na gel, která slouží jako ochrana před dětmi, domácími mazlíčky, ale i před deštěm.

Pokud švábi nejsou jediným hmyzem, který vám dělá vrásky na čele, doporučujeme vyzkoušet produkt Dýmovnici Dobol Fumigator zaměřující se na širší eliminaci lezoucího i létavého hmyzu.

Výhody biocidního gelu 4Roach:

  • viditelné výsledky již po 4 hodinách od použití
  • úplné vyhubení po 3 dnech
  • gel je připraven k okamžitému použití
  • díky unikátní metodě přenosu gelu zasaženým hmyzem dojde k otravě dalších jedinců  
  • jednoduchá a finančně nenáročná eliminace švábovitého hmyzu

Kde lze gelová nástraha 4Roach proti švábům použít?

Gel na šváby lze aplikovat v obytných i průmyslových prostorách jako jsou domy, byty, veřejné objekty, prodejní a restaurační prostory, prázdné sklady a prázdné výrobní a průmyslové prostory, prázdné sklepy.

Speciálně na místa, která švábovitý hmyz vyhledává a těmi jsou zákoutí, praskliny, trhliny, podél podlahových lišt, za domácími spotřebiči a v teplých, vlhkých nebo temných místech.

Používejte v místech, kde není přípravek vystaven působení slunečních paprsků nebo zdroje tepla.

Jak přípravek 4Roach gel na hubení švábů aplikovat?

Přípravek je třeba používat v dávce 0,1 g/m², jedná se o 1 kapku o průměru 5–⁠7 mm nebo tenký proužek gelu o délce 3–⁠5 cm. 

Uvedená dávka je postačující v případě normální úrovně invaze škůdců. V případě větší intenzity výskytu škůdců se doporučuje použití dvojité dávky a v případě nutnosti lze aplikaci přípravku opakovat.

Zbytky použitého přípravku (pokud nějaké jsou) odstraňte nebo vyměňte za nový po cca 11 dnech. 

Složení gelu na šváby 4Roach

Gelová nástraha 4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma obsahuje dvě účinné látky –⁠ cypermetrin (3 g/100 g) a geraniol (0,01g/ 100 g).

Bezpečností pokyny

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

První pomoc

Při vdechnutí: Postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, chraňte před ztrátou tělesné teploty. Pokud zjistíte ztížené dýchání, použijte podpůrné dýchání a ihned zavolejte lékaře.

Při zasažení očí: Proplachovat oči velkým množstvím vody při odhrnutých víčkách po dobu minimálně 15 minut. Kontaktujte lékaře. Symptomatické léčení: V každém případě zasažení je třeba kontaktovat lékaře. 

Při zasažení pokožky: Svlékněte znečištěný oděv, omývejte pokožku velkým množstvím vody s mýdlem. Před dalším použitím oděv vyperte. Pokud zjistíte znepokojující příznaky, ihned kontaktujte lékaře. 

Při požití: V případě polknutí nevyvolávejte zvracení bez konzultace s lékařem. Zajistěte postiženému klid. Zavolejte ihned lékařskou první pomoc

 

Soubory ke stažení

Gel 4Roach proti švábům 50 g + 10 g zdarma

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

INPORO Aminocat 30 - 30 ml

Rostlinný biostimulat růstu, na přírodní bázi.  Energetická injekce pro rostliny. Zvyšuje…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

4Insekt Bomb - 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech – hlavně much, komárů,…

303 Kč
KRE0345 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Goliath Gel New 30 g

Insekticidní gelová návnada pro hubení švábů ve veřejné hygieně připravená k použití (RTU…

1 331 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.