Gel na šváby a rusy – Goliath Gel New 30 g

Profesionální produkt Doporučujeme Novinka Gel na šváby a rusy – Goliath Gel New 30 g

Popis výrobku Gel na šváby a rusy – Goliath Gel New 30 g

Insekticidní gelová návnada pro hubení švábů ve veřejné hygieně připravená k použití (RTU).

Insekticidní přípravek (gel) obsahující účinné látky chlothianidin a pyriproxyfen je určen pro použití ve vnitřních prostorách profesionálními uživateli pro regulaci populace švábů a rusů.

Cílové organismy včetně vývojových stádií:

 • Rus domácí (Blattella germanica) – dospělci a nymfy
 • Šváb hnědopruhý (Supella longipalpa) – dospělci a nymfy
 • Šváb americký (Periplaneta americana) – dospělci a nymfy
 • Šváb obecný (Blatta orientalis) – dospělci a nymfy

Oblast použití: Vnitřní
Je vhodný pro použití v trhlinách, štěrbinách a na místech nepřístupných pro člověka a domácí zvířata, jako jsou za chladničkami, skříněmi a policemi, pod kuchyňskými spotřebiči, v elektrických rozvodných skříních, dutinách a potrubích, pod koupelnovými zařízeními atd.

Účinné látky:

 • Clothianidin - 0,526 g/ 100 g (0,526 %)
 • Pyriproxyfen - 0,515 g/ 100 g (0,515 %)

Neúčinné látky:

 • kyselina octová (0,3 %); sorbát draselný (0,3 %)

Tento biocidní přípravek obsahuje clothianidin, který je nebezpečný pro včely.

Název nebezpečných látek: Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1)

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Údaje o nebezpečnostní:

 • H317: MŮŽE VYVOLAT ALERGICKOU KOŽNÍ REAKCI.
 • H410: VYSOCE TOXICKÝ PRO VODNÍ ORGANISMY, S DLOUHODOBÝMI ÚČINKY.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Prevence):

 • P273: ZABRAŇTE UVOLNĚNÍ DO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.
 • P280: POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE.
 • P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: OMYJTE VELKÝM MNOŽSTVÍM VODY.
 • P333 + P313: PŘI PODRÁŽDĚNÍ KŮŽE NEBO VYRÁŽCE: VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Reakce):

 • P391: UNIKLÝ PRODUKT SEBERTE.

Pokyny pro bezpečné zacházení (Odstraňování):

 • P501: ODSTRAŇTE OBSAH / OBAL PŘEDÁNÍM OPRÁVNĚNÉ OSOBĚ.

Označení určitých směsí (GHS):

 • EUH401: DODRŽUJTE POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ, ABYSTE SE VYVAROVALI RIZIK PRO LIDSKÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.

Parametry produktu Goliath Gel New 30 g

Balení: 30 g

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ.

Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Gel na šváby a rusy – Goliath Gel New 30 g

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0055

Gelová nástraha Imidasect proti rusům a švábům 5 g

Imidasect gel 5 g na všechny druhy švábů Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení…

156 Kč
KRE0175 Profesionální produkt

Insekticidní nástraha Maxforce Prime 30 g na šváby

Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a…

702 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč
KRE0342 Profesionální produkt Novinka

Gel na šváby a rybenky – Maxforce Platin 30g

Insekticidní návnada ve formě pasty určena pro profesionální použití určená k hubení…

720 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0032

DH1 Aplikační pistole na gely 35 g

Aplikační pistole DH1 pro gelové insekticidní nástrahy Vysoká odolnost, vyrobeno z…

817 Kč
KRE0311 Novinka

Stanička na gel

Plastová stanička na gel proti hmyzu - Goliath gel, Maxforce gel, Imidasect gel,…

10 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.