ZDRAVÁ meruňka - souprava proti moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu

Doporučujeme Novinka ZDRAVÁ meruňka - souprava proti moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu
ZDRAVÁ meruňka - souprava proti moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu
ZDRAVÁ meruňka - souprava proti moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu

Popis výrobku ZDRAVÁ meruňka - souprava proti moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu

Fungicidní souprava proti moniliové spále a k ochraně květů meruněk proti mrazu.

Účinné látky:

 • Signum – boskalid, pyraklostrobin

 • Champion 50 WG – hydroxid měďnatý

Jak účinkuje?:

 • Signum – fungicidní přípravek proti moniliové spále
  Působí systémově, vykazuje preventivní i kurativní účinek, tzn. že chrání rostlinu před napadením, ale také po infekci.
 • Champion 50 WG – fungicidní přípravek k ochraně květů meruněk proti mrazu
  Hydroxidměďnatý je fungicid a baktericid s protektivní účinností a širokým spektrem účinku.

Pro jaké rostliny a problémy?:

 • Meruňka
  • moniliová spála
  • ochrana květů meruněk proti mrazu

Jak ji použít?:

 • 1. ošetření: Champion 50 WG – aplikujte 1-2 dny před předpokládanými jarními mrazy.
 • 2. ošetření: Signum – aplikujte při počátku kvetení.
 • 3. ošetření: Signum – aplikujte při dokvétání.
 • souprava je vždy na 5 l aplikační kapaliny / ošetření

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:

 • H302: Zdraví škodlivý při požití.
 • H318: Způsobuje vážné poškození očí.
 • H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

 • P280: Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P501: Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
 • EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

ZDRAVÁ meruňka - souprava proti moniliové spále a k ochraně květů proti mrazu

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.