ZDRAVÁ jahoda - souprava proti plísni šedé na jahodách

Novinka ZDRAVÁ jahoda - souprava proti plísni šedé na jahodách
ZDRAVÁ jahoda - souprava proti plísni šedé na jahodách
ZDRAVÁ jahoda - souprava proti plísni šedé na jahodách

Popis výrobku ZDRAVÁ jahoda - souprava proti plísni šedé na jahodách

Fungicidní souprava dvou přípravků (Switch a Harmonie Plod) proti plísni šedé a pro bohaté nasazení plodů jahodníku.

Účinné látky:

 • Switch – cyprodinil, fludioxonyl

 • Harmonie Plod – P (fosfor) 9, K (draslík) 19

Jak účinkuje?:

 • Switch – fungicidní přípravek proti plísni šedé
  SWITCH je kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem obsahující dvě účinné látky: cyprodinil a fludioxonil. Cyprodinil inhibuje biosyntézu aminokyselin. Do rostliny proniká velice rychle prostřednictvím listů již v průběhu 2 hodin po ošetření. Po uplynutí této doby nemůže již být účinná látka smyta deštěm. V rostlině se účinná látka pohybuje akropetálně směrem k novým přírůstkům a translaminárně.
 • Harmonie Plod – kapalné ES hnojivo
  Fosforečno-draselný koncentrát na výživů listů jahodníků a dalších plodin. Obsahuje fosfor a draslík ve formě plně přijatelné listy. Účinně chrání před nedostatkem fosforu a draslíku, zejména v období nízkých teplot půdy nebo vydatného rozvoje rostlin. Přispívá ke správnému rozvoji kořenového systému a plodů, ovlivňuje zlepšení vodního hospodářství rostlin. Použitý na podzim na ozimých kulturách zvyšuje mrazuvzdornost.

Pro jaké rostliny a problémy?:

 • jahodník
  • plíseň šedá
  • podpora tvorby květů a plod = vysoká úroda

Jak ji použít?:

 • 1. ošetření: Harmonie Plod – pro dodání živin, bohaté nasazení květů. Aplikujte vždy před květem, postřikem nebo zálivkou (neaplikovat na květ).
 • 2. ošetření: Switch – proti plísni šedé. Aplikujte na začátku kvetení.
 • 3. ošetření: Switch – proti plísni šedé. Aplikujte na konci kvetení.
 • 4. ošetření: Harmonie Plod – pro dodání živin, bohaté nasazení plodů. Aplikujte po odkvětu zálivkou (neaplikovat na květ)
 • souprava je vždy na 2-2,5 l aplikační kapaliny / ošetření

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti:

 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H410: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:

 • P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280: Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice/ochranné brýle/ obličejový štít.
 • P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
 • P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • EUH401: Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

ZDRAVÁ jahoda - souprava proti plísni šedé na jahodách

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

Postřik proti mouchám a dalšímu hmyzu – 4Insekt Bomb – 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech, zejména much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.