Pomocný přípravek Asperfog 5 l na aerosolování

Popis výrobku ASPERFOG 5l

Pomocný přípravek při vytváření aerosolové mlhy. Usnadňuje tvorbu aerosolové mlhy biocidních preparátů používaných k hubení hmyzu v uzavřených i venkovních prostorách. Kromě základní olejové báze obsahuje speciální přísadu umožňující vznik jednorodých emulzí jak s biocidním přípravkem, tak i s vodou použitou pro přípravu užitkových kapalin. Jde o minerální nosič dostupný v balení 5 l.

Proti kterým škůdcům lze Asperfog aplikovat

Minerální nosič Asperfog je vhodný k použití proti komárům, mouchám, klíšťatům, mravencům, mravencům faraonům, švábům, broukům a mnoha dalším druhům. Pro více informací týkajících se (nejen) těchto druhů doporučujeme věnovat pozornost rubrice Atlas škůdců na našem blogu.

Proč právě Asperfog

 • při tepelných úpravách chrání účinnou látku před vysokou teplotou
 • umožňuje rovnoměrnou distribuci účinných látek
 • zlepšuje slabé zamlžovací vlastnosti vody při ředění insekticidů a dezinfekčních prostředků
 • pomocí generátorů aerosolových mlh lze aplikovat za studena i tepla
 • snižuje minimální množství účinné látky potřebné k ošetření
 • ideální volbou pro použití s insekticidním přípravkem Aspermet 200 EC a mnoha dalšími
 • spotřebitelný až po dobu 2 let
 • bezpečný pro životní prostředí

Jak Asperfog používat

Přípravek doporučujeme aplikovat v množství 100 ml až 300 ml na 1 l roztoku pracovní kapaliny, která slouží k vytváření aerosolové mlhy. 

Budete-li pomocí přípravku Asperfrog a Aspermet 200 EC hubit komáry, postupujte následovně:

 • do nádrže generátoru aerosolové mlhy o pracovní kapacitě 5 litrů nalijte zhruba 1 litr vody
 • přidejte 0,5 litru přípravku Aspermet 200 EC a zhruba 0,5–1,5 litru nosiče Asperfog
 • nezapomeňte, že intenzita zmlžování je závislá na množství použitého Asperfogu
 • doplňte vytvořenou směs vodou do objemu 5 litrů
 • výsledný roztok intenzivně promíchejte
 • proveďte ošetření povrchu – roztok vystačí až na 1 hektar

Složení 

Produkt je tvořen látkami propan–1,2–diol a 2,2'-(ethylendioxy)diethanol.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • při rozprašování používejte vhodné pomůcky na ochranu dýchacích cest
 • využijte veškeré prostředky omezující riziko styku s preparátem
 • produkt skladujte v pokojové teplotě – odděleně od hořlavých materiálů, potravin a nápojů
 • při manipulaci a skladování noste ochranné brýle a vhodný ochranný oděv
 • zamezte průniku produktu do půdy a vody
 • vyhýbejte se styku s okysličujícími materiály

První pomoc

Vdechnutí: V nižších teplotách olej nevykazuje škodlivý účinek na dýchací cesty s ohledem na nízký obsah těkavých složek. Riziko nadýchání existuje pouze, vytvoří-li se mlha produktu nebo v důsledku jeho zahřátí. V takovém případě zajistěte přístup čerstvého vzduchu. Pokud nedojde ke zlepšení, vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Nevyvolávejte zvracení. Nepodávejte nic vnitřně. Pokud nedojde ke zlepšení, vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se projeví podráždění, zajistěte lékařskou pomoc. |Je-li kůže vystavena kontaktu s vysokotlakou mlhou, může produkt vniknout do organismu. V takovém případě musíte vyhledat lékaře i bez záporných příznaků.

Zasažení očí: Promývejte otevřené oči vodou po dobu 15 minut. Pokud se projeví podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Pomocný přípravek Asperfog 5 l na aerosolování

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0050

Pomocný přípravek Grassfil 1 l

Víceúčelový adjuvant (pomocný přípravek) ve formě kapaliny pro tvorbu vodní emulze.…

629 Kč
2221

Samostatný generátor elektrického ohradníku fencee power DUO RF PDX20

Kompaktní a moderní konstrukce generátoru fencee s vypínačem a nejnovější…

3 999 Kč
8152

Izolátor pro elektrický ohradník, pro sklolaminátové tyčky pro lanka, lana, pásky do 10 mm - 25 ks

Očkový izolátor na kovové a sklolaminátové tyčky Ø 10 mm. Umožňuje rychlé upevnění…

370 Kč
14-02-17

Světelný elektrický lapač hmyzu PR1 × 36, IP 44

Spolehlivé zařízení pro kontrolu hmyzu. Láká prostřednictvím fluorescenčních aktinických…

6 413 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0004 Profesionální produkt Doporučujeme

Kontaktní a požerový insekticid Aspermet 200 EC 1 l

Profesionální insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění…

2 251 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.