ALBA 0,5l - proti mouchám

Novinka
Doporučujeme

ALBA 0,5l - proti mouchám
ALBA 0,5l - proti mouchám
ALBA 0,5l - proti mouchám

Popis výrobku

Nástraha ve formě pasty k hubení mouchy dobytčí a mouchy domácí, která se aplikuje nátěrem nebo postřikem.

Účinná látka: 26,0 g Clothianidin /l, tj. 3-[(2-chlor-1,3-thiazol-5-yl)metyl]-2-metyl-1-nitroguanidi
0,5 g Tricosene /l (vábící látka), cis-Tricos-9-en

PŮSOBENÍ:
Alba jako insekticid s požerovým a kontaktním účinkem proti mouchám vyskytujícím se v objektech živočišné výroby (vepříny, kravíny, chovy drůbeže) a dalších objektech, kde se mouchy vyskytují, má vynikající okamžitý účinek a působí i trvale po dobu 6–8 týdnů. Díky své vábící látce je velmi atraktivní pro mouchu dobytčí (Musca autumnalis) a ve chlévech žijící mouchu domácí (Musca domestica), které je z ošetřených ploch rychle přijmou.
NÁVOD K POUŽITÍ:
Alba je natírací a postřikovací přípravek pro potírání much v objektech živočišné výroby. Aplikuje se bodově na stěnách, kůlech, okenních římsách atd. Přípravek se nanáší na místa, kde mouchy zpravidla odpočívají. Jakmile se objeví první mouchy, je nutné začít s aplikací.
Aby bylo zajištěno dobré působení, měl by se přípravek aplikovat pokud možno na mnoha malých plochách, rovnoměrně po celém objektu.
APLIKAČNÍ TECHNIKA DÁVKOVÁNÍ:
Na chlév o velikosti plochy 200 m² je zapotřebí 500 ml přípravku Alba.

UPOZORNĚNÍ:
Přípravek Alba aplikujte pokud možno v blízkosti zvířat v objektu. Během aplikace mohou zvířata zůstat v chlévě. Je však třeba zajistit, aby se zvířata nedostala do blízkosti aplikované látky, resp. aby ji nemohla olizovat. Vyhněte se postřiku zvířat, jakož i předávkování, hlavně však nedostatečnému dávkování.
Přípravek smíchaný s vodou (při postřiku) se musí vypotřebovat v den přípravy. Neaplikujte na znečištěné, velmi porézní a savé, vlhké stěny nebo zdi čerstvě natřené vápnem. Ošetření v případě potřeby zopakujte; při vysoké prašnosti je toto nutností v kratších časových intervalech. Po aplikaci může dojít k mírnému zbarvení ošetřených stěn. Postřikovač po použití důkladně vyčistěte; např. přípravkem Farmclean®. Oplachovou vodu vystříkejte na dříve ošetřeném pozemku.

Parametry produktu ALBA 0,5l - proti mouchám

Balení: 0,5l

Alba
Výstražné symboly nebezpečnosti:
Účinná látka:26,0 g Clothianidin /l Vábící látka: 0,5 g Tricosene /l
Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P333+313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného nebo speciálního odpadu.

Soubory ke stažení

ALBA 0,5l - proti mouchám

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

Novinka Doporučujeme

KAFAR 600 EC

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Přípravek s kontaktním a…

2 940 Kč
Novinka Doporučujeme

MyMAT® Monitorovací past na komáry

MyMAT® odchytává komáry (Aedes a Culex), kteří vlétají do vnitřku pasti s cílem…

520 Kč
Novinka Doporučujeme

Past na vosy a mouchy s atraktantem 200ml

Past na vosy a mouchy s atraktantem je určená k odchytu respektive monitoringu…

182 Kč
Novinka Doporučujeme

ALBA 0,5l - proti mouchám

Nástraha ve formě pasty k hubení mouchy dobytčí a mouchy domácí, která se aplikuje…

956 Kč

Přihlaste se ke slevám

Posíláme akční sezónní nabídky, které oceníte.

Potřebujete radu?

Mgr. Miloš Krejsa
Gabriela Monika Krejsová

+420 777 586 042, +420 602 486 042

info@krejsashop.cz

V oboru DDD (dezinfekce, dezinsekce, deratizace) se pohybujeme od roku 1996. Setkáváte se s námi již více jak 20 let. Identifikujete nás pod značkou KREJSA, dezinfekce, dezinsekce, deratizace. Naši maloobchodní a velkoobchodní činnost identifikujete pod značkou KREJSA, e-shop, poradenství, obchod. Specializujeme se na prodej, distribuci a dovoz kvalitních produktů, přípravků a prostředků určených pro boj proti škůdcům.

Atlas škůdců

Právě zde najdete přehledně seřazené nejčastější druhy škůdců z oblasti hmyzu, ptáků i savců.

Certifikované obchodní podmínky dTest Certifikované obchodní podmínky dTest