Tesařík krovový (Hylotrupes bajalus L.)

23. 06. 2016

Hmyz

Tesařík krovový (Hylotrupes bajalus L.)

Tesařík krovový se vyskytuje v jedlovém a smrkovém dřevě, jeho larvy napadají dřevo jehličnanů. Vysoká teplota je optimální pro
vývoj larev tesaříka, které se po vylíhnutí zavrtávají do dřeva a vyvrtávají chodbičky.

Biologie

 • Proměna dokonalá
 • Dospělec dobře létá
 • Samice během svého života klade kolem 200 vajíček.
 • Plně dorostlé hnědožluté larvy jsou dlouhé 3 cm.
 • Kukla je 2,5 cm dlouhá.
 • Larvální stádium trvá 3-5 let, ale může trvat až 12 let.
 • Teplota kolem 28 °C a vysoká vzdušná vlhkost jsou optimální pro vývoj larev.
 • Od vajíčka po dospělce: 3-12 roků.

Potrava

Larvy tesaříka krovového napadají dřevo jehličnanů - borové a smrkové dřevo (jádro dřeva i běl), jedlové dřevo (pouze běl).

Chování

Samice tesaříka krovového klade vajíčka do prasklin dřeva jehličnanů. Larvy se bezprostředně po vylíhnutí zavrtávají do dřeva, kde vyvrtávají chodbičky vyplněné pilinami. Vyvrtané chodbičky jsou na průřezu oválné. Chodbičky leží v blízkosti povrchu dřeva. Vrtání tesaříka je zejména při vysokých teplotách dobře slyšitelné. Výletové otvory brouků jsou oválné a měří 6-9 mm. Piliny požeru obsahují cylindrické pelety, které jsou pro tesaříka krovového specifické.

Škody

Tesařík krovový je schopen zničit trámy jedlového nebo smrkového dřeva během několika let.

Rozšíření

Tesařík se šíří letem dospělců a také transportem napadeného dřeva.

Prevence

Používejte dřevo listnáčů, nebo vyzrálé dřevo nabarvené, nebo nalakované borové dřevo.

Hubení

 • Nejprve zkontrolovat, zda je pevnost dřeva dostatečná.
 • Napadené oslabené dřevo a slabé dřevo vyměnit.
 • Odstraňte odpadové dřevo. Nejlépe ho spálit.
 • Prohlédnout pečlivě dřevo jehličnanů (svítilna, lupa, bodec, nůž, značkovač).
 • Dřevo může být ošetřeno až po důkladném očištění.
 • Během ošetření dodržovat hygienu, etiketu přípravku a zásady bezpečné práce.
 • Ošetřit napadené a přilehlé dřevo přípravkem povoleným a určeným na dřevokazné škůdce. Na trhu jsou dostupné přípravky k přímému použití formulované v rozpouštědle, nebo koncentráty ředitelné vodou.
 • Přípravek aplikovat na povrch dřeva v množství a způsobem doporučeným na etiketě, nejčastěji postřikem hrubými kapkami, pod nízkým tlakem. Pokud je to možné aplikovat požadovanou dávku ve více než jedné aplikaci, kapalina nesmí ze dřeva odkapávat.

Následná opatření

 • Každoročně provést prohlídku a zákazníkovi připravit záznam o průzkumu.
 • V našem eshopu můžete zakoupit tento přípravek určený pro hubení tesaříka krovového - Insekticid PROPAL HERKULES S

Líbí se vám tento článek?
Sdílejte ho prosím :)

Potřebujete radu?

Napište nám

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.