Rostlinné insekticidy

Zbavte se škůdců rostlin s rostlinnými insekticidy. V naší nabídce naleznete postřik Mospilan 20 SP, který působí systémově a translaminárně, má rychlé počáteční působení v porostu a dlouhodobý reziduální účinek vůči všem vývojovým stádiím škůdců. Ideální je především k hubení mšic, molic, obaleče, vlnatky krvavé a mandelinky bramborové.

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.