4Ants insekticidní přípravek proti mravencům 3 kg

Doporučujeme Novinka 4Ants insekticidní přípravek proti mravencům 3 kg

Popis výrobku 4Ants proti mravencům - 3kg

Insekticidní přípravek ve formě granulátu je účinnou volbou při boji s mravenci rodu Lausis (mravenec obecný, domácí aj.) ve vnitřních i venkovních prostorách.

Přípravek je viditelně účinný již po 24 hodinách od doby jeho použití, kolonie mravenců jsou úplně vyhubeny po cca 15 dnech od jeho použití.

Více tipů a rad při likvidaci mravenců naleznete na našem blogu.

Proč zvolit insekticid 4Ants na likvidaci mravenců?

Kde lze prostředek 4Ants proti mravenců použít?

Přípravek lze aplikovat v obytných i průmyslových budovách (v bytech, v hospodářských budovách, ve výrobních objektech, v potravinářských provozech, skladech, prodejnách, objektech určených pro chov zvířat, kancelářích, veřejných budovách, hotelech) a v okolí těchto budov (na balkonech, terasách, průjezdech, chodnících, stezkách a u základů budov).

Neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!

Jak přípravek 4Ants proti mravenců aplikovat?

Vrstvu granulátu rozsypte na povrchu hnízda či oblasti, kde se mravenci pohybují. Dávkujete 10 g přípravku na 1 m2 plochy. V případě velkého množství jedinců opakujte použití přípravku. Za nepříznivého počasí (např. deště) aplikujte novou dávku přípravku.

Složení  

Přípravek 4Ants ve 3 kg balení obsahuje látky cypermethrin (0,50 g / 100 g) a geraniol (0,01 g / 100 g).

Bezpečností pokyny

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

První pomoc

Při zasažení pokožky: Svléknout zasažený oděv. Pokožku umýt vodou a následně vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. 

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vody při otevřených víčkách po dobu min. 15 minut. Pokud bolest a zarudnutí očí přetrvává, okamžitě vyhledejte pomoc očního lékaře. Při vdechnutí vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. 

Při požití: Nevyvolávejte zvracení bez lékařské konzultace, zajistěte klid. Zavolejte ihned lékařskou první pomoc.  

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Soubory ke stažení

4Ants insekticidní přípravek proti mravencům 3 kg

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0054 Profesionální produkt

Insekticid Imidasect Ants 35 g na likvidaci mravenců

 Charakteristika: Gelová nástraha k přímému použití proti mravencům faraónům (Monomorium…

599 Kč
KRE0135

Gelová nástraha Imidasect Ants proti mravencům 5 g

IMIDASECT ANTS Gelová nástraha proti mravencům 5 g Gelová nástraha k přímému použití …

151 Kč
KRE0174 Profesionální produkt Novinka

Insekticidní gelová nástraha Maxforce Quantum 30 g na mravence

Spolehlivá a rychlá ochrana před mravenci farao Maxforce® Quantum působí na druhy…

1 186 Kč
KRE0269

Prášek na likvidaci mravenců Atak AMP 2MG – 250 g

Prášek pro rychlé hubení mravenců postřikem, zálivkou nebo kropením. Proti jakým škůdcům…

133 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

INPORO Aminocat 30 - 30 ml

Rostlinný biostimulat růstu, na přírodní bázi.  Energetická injekce pro rostliny. Zvyšuje…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

4Insekt Bomb - 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech – hlavně much, komárů,…

303 Kč
KRE0345 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Goliath Gel New 30 g

Insekticidní gelová návnada pro hubení švábů ve veřejné hygieně připravená k použití (RTU…

1 331 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.