4Ants insekticidní přípravek proti mravencům 3 kg

Doporučujeme Novinka 4Ants insekticidní přípravek proti mravencům 3 kg

Popis výrobku 4Ants proti mravencům - 3kg

Insekticidní přípravek ve formě granulátu je účinnou volbou při boji s mravenci rodu Lausis (mravenec obecný, domácí aj.) ve vnitřních i venkovních prostorách.

Přípravek je viditelně účinný již po 24 hodinách od doby jeho použití, kolonie mravenců jsou úplně vyhubeny po cca 15 dnech od jeho použití.

Více tipů a rad při likvidaci mravenců naleznete na našem blogu.

Proč zvolit insekticid 4Ants na likvidaci mravenců?

Kde lze prostředek 4Ants proti mravenců použít?

Přípravek lze aplikovat v obytných i průmyslových budovách (v bytech, v hospodářských budovách, ve výrobních objektech, v potravinářských provozech, skladech, prodejnách, objektech určených pro chov zvířat, kancelářích, veřejných budovách, hotelech) a v okolí těchto budov (na balkonech, terasách, průjezdech, chodnících, stezkách a u základů budov).

Neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!

Jak přípravek 4Ants proti mravenců aplikovat?

Vrstvu granulátu rozsypte na povrchu hnízda či oblasti, kde se mravenci pohybují. Dávkujete 10 g přípravku na 1 m2 plochy. V případě velkého množství jedinců opakujte použití přípravku. Za nepříznivého počasí (např. deště) aplikujte novou dávku přípravku.

Složení  

Přípravek 4Ants ve 3 kg balení obsahuje látky cypermethrin (0,50 g / 100 g) a geraniol (0,01 g / 100 g).

Bezpečností pokyny

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.

První pomoc

Při zasažení pokožky: Svléknout zasažený oděv. Pokožku umýt vodou a následně vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte. 

Při zasažení očí: Vyplachujte oči velkým množstvím vody při otevřených víčkách po dobu min. 15 minut. Pokud bolest a zarudnutí očí přetrvává, okamžitě vyhledejte pomoc očního lékaře. Při vdechnutí vyveďte postiženého na čerstvý vzduch. 

Při požití: Nevyvolávejte zvracení bez lékařské konzultace, zajistěte klid. Zavolejte ihned lékařskou první pomoc.  

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Soubory ke stažení

4Ants insekticidní přípravek proti mravencům 3 kg

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0054 Profesionální produkt

Insekticid Imidasect Ants 35 g na likvidaci mravenců

 Charakteristika: Gelová nástraha k přímému použití proti mravencům faraónům (Monomorium…

599 Kč
KRE0135

Gelová nástraha Imidasect Ants proti mravencům 5 g

IMIDASECT ANTS Gelová nástraha proti mravencům 5 g Gelová nástraha k přímému použití …

151 Kč
KRE0174 Profesionální produkt Novinka

Insekticidní gelová nástraha Maxforce Quantum 30 g na mravence

Spolehlivá a rychlá ochrana před mravenci farao Maxforce® Quantum působí na druhy…

1 186 Kč
KRE0269 Novinka

Prášek na likvidaci mravenců Atak AMP 2MG – 250 g

Prášek pro rychlé hubení mravenců postřikem, zálivkou nebo kropením. Proti jakým škůdcům…

133 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0335 Doporučujeme

Přípravek ATAK Proti hmyzu Provecta, 50 ml

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat…

303 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč
KRE0314 Novinka

Světelný lepový lapač hmyzu INFINITI®

Lepový lapač hmyzu z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu, skladech.…

9 680 Kč
KRE0313 Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.