Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill – Stop domácímu hmyzu

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi

Rychle účinkující insekticidní preparát (nejen) proti rusům a švábům. Při sanitární hygieně dokáže efektivně zlikvidovat lezoucí hmyz a jednoduše se aplikuje. Přípravek KARAKILL je díky své podobě ve spreji vhodný k okamžitému použití. K dostání je jak v balení 550 ml, tak i ve výhodné akci 5+1 zdarma (5 × 550 ml + 550 ml). Zbavte se škůdců jednou pro vždy! S pomocí insekticidu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi to hravě zvládnete bez asistence nákladných společností specializujících se na dezinsekci.

Řadíte-li se mezi osoby či firmy s živnostenským oprávněním, seženete u nás k likvidaci rusů a švábů navíc také profesionální produkty. Skvělou volbou pro vás v takovém případě bude např. speciálně vyvinutá gelová nástraha Imidasect proti rusům a švábům nebo insekticidní nástraha ve formě pasty Maxforce Prime na rusy a šváby.

Proti kterým škůdcům lze insekticidní přípravek aplikovat

Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi je kromě rusů domácích a švábů obecných účinný také proti mnoha dalším škůdcům. Můžete jej proto využít také k zákrokům proti štěnicím, mravencům, blechám, rybenkám atd. Trápí-li vás výskyt jiných škůdců, než jsou rusi a švábi, neváhejte si prohlédnout naši širokou nabídku přípravků proti konkrétnímu druhu. Pro více informací o škůdcích a metodách jejich likvidace můžete věnovat pozornost našemu blogu.

Kde biocidní přípravek KARAKILL proti švábům využijete

Sužují vás škůdci v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových nebo třeba zemědělských prostorách? KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi bude pro vás tou správnou volbou! S výjimkou lůžkových oddělení lze pomocí přípravku KARAKILL likvidovat škůdce také v nemocnicích či mateřských školách

Pamatujte, že šváb obecný se velmi často vyskytuje na stinných a vlhkých místech. Rus domácí prosperuje zejména v teplém prostředí, nejčastěji se s ním setkáváme v restauracích, pekárnách, nemocnicích, ale i soukromých domácnostech. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Jedinečné vlastnosti preparátu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi

 • spolehlivá ochrana před rusy, šváby, ale i dalším lezoucím hmyzem
 • praktické balení ve spreji
 • lze aplikovat do obytných, ale i skladových prostor
 • finančně nenáročná eliminace škůdců
 • připraven k okamžitému použití
 • spotřebitelný až po dobu 3 let

Jak pomocí insekticidu efektivně zlikvidovat rusy a šváby

KARAKILL proti rusům a švábům se díky své formě aerosolu aplikuje velice jednoduše. Před použitím si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • lokalizujte rusy, šváby či jiné škůdce (zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek, praskliny, trhliny, …)
 • před použitím nádobu s přípravkem protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • postřik proveďte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • přípravkem důkladně pokryjte veškeré plochy, po kterých lezou škůdci
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po ošetření místnost nezapomeňte pořádně vyvětrat

Složení přípravku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi

1 litr prostředku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. 

Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                      

Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill – Stop domácímu hmyzu

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0071

Lepová past Pagoda na šváby a rusy s atraktantem – 15 ks

Lepová past s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů. Jednotlivá past zabezpečí 16…

303 Kč
KRE0072

Lepová past na šváby a rusy s atraktantem trojdílná (tři ks v jednom pásu) – 30 ks

Lepová past s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů. Jednotlivá past zabezpečí…

242 Kč
KRE0077

Lepová vložka s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů

Lepová vložka s atraktantem v tabletě do staniček kontroly švábovitého hmyzu. Jednotlivá…

218 Kč
KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0141

Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill –⁠ Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticid pro efektivní hubení rusů domácích, švábů obecných, ale i dalších škůdců.…

1 059 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.