Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální produkt Insekticid Karakill 10 MC 1l

Popis výrobku Insekticid KARAKILL 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou. KARAKILL 10 MC je preparát určený k dezinsekci lezoucího hmyzu při sanitární hygieně.  Zbavte se škůdců jednou pro vždy! Přípravek KARAKILL 10 MC zajišťuje dlouhodobý účinek, na který se budete moci spolehnout. K zakoupení je v balení 1 l.

Tento produkt lze prodávat pouze osobám se živnostenským oprávněním, nebo firmám. V nákupním košíku nezapomeňte uvést vaše IČ. Přípravek je určen pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nepatříte-li mezi osoby a firmy s živnostenským oprávněním, můžete k hubení lezoucího hmyzu místo profesionálního prostředku využít účinný insekticidní sprej KARAKILL.

Proti kterým škůdcům lze insekticid použít

Přípravek KARAKILL 10 MC je určen k hubení lezoucího hmyzu, mezi který patří např. rus domácí, štěnice domácí, šváb obecný, mravenec farao, blecha obecná či rybenka domácí

Kde přípravek KARAKILL 10 MC využijete

Preparát může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení lze KARAKILL 10 MC aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření. 

Proč zvolit právě KARAKILL 10 MC

 • profesionální ochrana před škůdci
 • lze aplikovat do obytných místností
 • vysoká koncentrace účinných látek
 • vhodný k ochraně potravin
 • snadná aplikace

Jak KARAKILL 10 MC správně aplikovat při likvidaci škůdců

Zákrok lze pomocí vhodného postřikovače provést jednoduše a rychle. K aplikaci vřele doporučujeme například výkonný tlakový postřikovač GLORIA 405 T nebo ruční postřikovač SOLO 404. Před použitím si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • před použitím nádobu s přípravkem protřepejte
 • na 10 l vody přidejte 250 ml přípravku – doporučená koncentrace je 2,5 %
 • na 1 m2 použijte 50 ml přípravku
 • do nádoby postřikovače nalijte zhruba ⅓ vypočteného množství vody a přidejte příslušné množství přípravku
 • směs důkladně promíchejte, vzápětí přidejte zbývající množství vody a opět promíchejte
 • vytvořenou pracovní kapalinu aplikujte pomocí postřikovače na místa nejčastějšího výskytu škůdců – patří mezi ně zejména spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, okolí vodovodních a topných trubek, prostory za skříňkami, dřezy, vanami, zadní stěny nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, ve kterých se s oblibou skrývají
 • po zákroku místnost řádně vyvětrejte
 • zhotovenou kapalinu spotřebujte co nejrychleji
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce je nutné přípravek smýt z povrchů, se kterými přichází lidé do přímého styku – na ostatních plochách přípravek musí zůstat

Složení biocidního přípravku Karakill 10 MC

1 litr prostředku KARAKILL 10 MC obsahuje 100g účinné látky cifenotrin – insekticidu ze skupiny umělých pyrethroidů. Koncentrace účinné látky tak činí 10 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo – před provedením dezinsekce je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte
 • postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • zabraňte unášení přípravku průvany
 • nepostřikujte dětské postýlky a hračky
 • nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod
 • připravena užitková kapalina musí být spotřebována co možná nejrychleji – nemůže být ponechána na druhý den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • po práci umyjte důkladně vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte ústa a převlékněte oděv
 • zbytky užitkové kapaliny a vodu použitou na mytí vybavení vystříkejte na plochu podrobenou zákroku
 • jakákoliv množství produktu vznikající v důsledku rozlití nebo úniku je nutno pokrýt sorpčním materiálem (písek, zemina, křemelinová půda apod.) a předat ke zneškodnění

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                   

Insekticid Karakill 10 MC 1l

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci…

212 Kč
KRE0142 Doporučujeme

Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu

Insekticidní přípravek proti štěnicím ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

212 Kč
KRE0171 Profesionální produkt

Insekticid K-Othrine 25 SC 1 l

Stabilizovaná vodní suspenze insekticidního přípravku pro profesionální použití určeného…

2 904 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč

Naposledy navštívené produkty

000405.0000

Výkonný tlakový postřikovač Gloria 405 T – 5 l

Výkonný tlakový postřikovač Gloria 405 T z oceli je určený pro profesionální aplikaci…

4 189 Kč
000512.2700

Výkonný tlakový postřikovač Gloria Profiline 510 TK – 10 l

Vysokotlaké 6-ti barové postřikovače se vyrábějí z nerezové ušlechtilé oceli či ocelových…

7 889 Kč
40201 Sleva -5%

Ruční tlakový postřikovač Solo 402 – 2 l, řada Comfort

univerzální nastavitelná výkyvná tryska odolná těsnění Viton kvalitní zpracování Malý…

650 Kč 617 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.