Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill –⁠ Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi, Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticid pro efektivní hubení rusů domácích, švábů obecných, ale i dalších škůdců. Vysoce koncentrovaný přípravek KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi vám pomůže zlikvidovat škůdce jednou pro vždy. Vyskytuje se v balení ve spreji, a tak je připraven k okamžitému použití. Zbavte se škůdců bez pomoci nákladných profesionálních společností – pomocí preparátu KARAKILL to zvládnete levou zadní. Insekticidní preparát nabízíme kromě výhodné akce 5+1 také v jednotlivém balení 550 ml

Pakliže jste osoba nebo firma s živnostenským oprávněním, můžete u nás k likvidaci rusů a švábů zakoupit také profesionální produkty. Vřele v takovém případě doporučujeme např. speciálně vyvinutou gelovou nástrahu Imidasect proti rusům a švábům nebo insekticidní nástrahu ve formě pasty Maxforce Prime na šváby a rusy.

Které škůdce insekticid KARAKILL likviduje

Základním cílem preparátu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi je eliminace rusů domácích a švábů obecných při sanitární hygieně. Díky širokým možnostem využití tohoto insekticidního přípravku vám ale může pomoci zlikvidovat také např. štěnice domácí, mravence faraony, blechy obecné či rybenky domácí. Pokud byste se chtěli o jednotlivých škůdcích a jejich hubení dozvědět více, neváhejte si přečíst naše články na blogu.

V jakých oblastech lze přípravek bezpečně aplikovat

Zákrok pomocí insekticidního preparátu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi můžete provést v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových nebo třeba zemědělských prostorách. Vyjma lůžkových oddělení je KARAKILL proti rusům a švábům možné aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách

Obecně vzato je dobré myslet na to, že šváb obecný k životu preferuje stinná a vlhká místa. Oproti tomu rus domácí prosperuje především v teplém prostředí, a tak se s ním můžeme nejčastěji setkat v restauracích, pekárnách, nemocnicích, ale samozřejmě i soukromých domácnostech. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Přední vlastnosti přípravku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi

 • cenově dostupná metoda likvidace škůdců
 • účinně hubí rusy, šváby, ale i další lezoucí hmyz
 • díky balení ve spreji se jednoduše aplikuje
 • spotřebovat jej můžete kdykoli během 3 let od zakoupení
 • je vhodný pro použití v obytných, ale i skladových prostorách

Jak insekticidní sprej proti rusům a švábům správně aplikovat

KARAKILL proti rusům a švábům se díky své formě aerosolu aplikuje velice jednoduše. Před použitím si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • vyhledejte stěžejní místo výskytu rusů, švábů či jiných škůdců (zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek, praskliny, trhliny, …)
 • než budete přípravek aplikovat, s nádobou obsahující přípravek zatřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy 
 • aplikaci proveďte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • pečlivě preparátem pokryjte veškeré plochy, na kterých se škůdci běžně vyskytují
 • na 1 m2 použijte cca 50 ml přípravku – s celým balením o objemu 550 ml byste tak měli zvládnout pokrýt plochu o velikosti 11 m2
 • po 24–48 hodinách od provedení zákroku smyjte insekticid z ploch, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních místech přípravek musí zůstat
 • místnost, ve které jste dezinsekci prováděli, řádně vyvětrejte

Složení přípravku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi

1 litr prostředku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rusi a švábi obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                 

Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill –⁠ Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0071

Lepová past Pagoda na šváby a rusy s atraktantem – 15 ks

Lepová past s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů. Jednotlivá past zabezpečí 16…

303 Kč
KRE0072

Lepová past na šváby a rusy s atraktantem trojdílná (tři ks v jednom pásu) – 30 ks

Lepová past s atraktantem v tabletě pro odchyt švábů a rusů. Jednotlivá past zabezpečí…

242 Kč
KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0175 Profesionální produkt

Insekticidní nástraha Maxforce Prime 30 g na šváby

Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a…

702 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0141

Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill – Stop domácímu hmyzu

Rychle účinkující insekticidní preparát (nejen) proti rusům a švábům. Při sanitární…

212 Kč
KRE0053 Profesionální produkt

Gelová nástraha Imidasect 35 g proti rusům a švábům

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích. Obsahuje účinnou…

599 Kč
KRE0175 Profesionální produkt

Insekticidní nástraha Maxforce Prime 30 g na šváby

Insekticidní nástraha ve formě pasty pro profesionální použití určená k hubení švábů a…

702 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.