Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky

Insekticidní přípravek k likvidaci rybenek při sanitární hygieně. Preparát KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky poskytuje dlouhotrvající účinek a jednoduše se aplikuje. Pomůže vám nadobro zlikvidovat nejen rybenky domácí, ale i mnohé další škůdce. Vyhrajte nad škůdci nenáročnou, ale přesto efektivní metodou, při které nebudete potřebovat asistenci nákladných specialistů na dezinsekci. Kromě samostatného balení 550 ml je přípravek k zakoupení také ve výhodné akci 5+1 zdarma (5x 550 ml + 550 ml). 

Jaké další škůdce můžete hubit insekticidem proti rybenkám?

Kromě rybenek domácích se můžete pomocí insekticidního přípravku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky zbavit také mnoha dalších škůdců. Preparát vykazuje účinky také proti rusům domácím, švábům obecným, mravencům faraonům, štěnicím domácím, blechám obecným a mnoha dalším druhům. Sužuje-li vás výskyt jiných škůdců než rybenek domácích, doporučujeme věnovat pozornost naší široké nabídce přípravků k hubení konkrétních škodlivých druhů. Více informací o jednotlivých škůdcích včetně článku o prevenci a hubení rybenek domácích naleznete na našem blogu.

Kde lze KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky aplikovat?

Rybenky domácí preferují k životu vlhká a stinná místa. Můžete je tak odhalit a následně pomocí insekticidu KARAKILL hubit např. v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení můžete zákrok pomocí insekticidního přípravku KARAKILL provést také v nemocnicích či mateřských školách. Doma se s rybenkami nejčastěji setkáte v koupelně, škvírách, spárách nebo v okolí knih a papíru. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Proč zvolit přípravek KARAKILL na likvidaci rybenek?

 • poskytuje spolehlivou ochranu před rybenkami a dalším lezoucím hmyzem
 • disponuje praktickým balením ve spreji, které zajišťuje snadnou aplikaci
 • je připraven k okamžitému použití
 • představuje finančně nenáročnou metodu likvidace škůdců
 • lze aplikovat v obytných místnostech
 • spotřebovat jej můžete během 3 let

Jak pomocí preparátu KARAKILL účinně hubit rybenky

KARAKILL proti rybenkám se díky své formě aerosolu aplikuje velice jednoduše. Před použitím si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. Pro ještě větší ochranu před rybenkami můžete využít také lepovou past s feromonem v tabletě proti rybenkám.

 • vystopujte rybenky či jiné škůdce
 • nezapomeňte před použitím nádobu s přípravkem protřepat
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • insekticidní přípravek ve spreji aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • pro efektivní likvidaci postříkejte i stěny do výšky 1 m
 • důkladně pokryjte veškeré plochy, na kterých se rybenky vyskytují 
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • z bezpečnostních důvodů smyjte po 24–48 hodinách přípravek Karakill z povrchů, se kterými přicházíte do kontaktu – na ostatních plochách účinnou látku umývat nemusíte 
 • vždy vyvětrejte místnost, ve které jste hubili škůdce

Složení insekticidního přípravku Karakill

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                   

Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0070

Lepová past S-Trap na rybenky a další hmyz – 2 ks

Lepová past s feromonem v tabletě Past je určená k monitoringu přítomnosti hmyzu jeho…

63 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč
000058.0000

Zádový postřikovač Gloria PRO 1300

Pístový postřikovač nesený na zádech Pro 1300 značky GLORIA o obsahu 13 litrů odpovídá…

4 090 Kč
14-03-20

Světelný lepový lapač hmyzu Deal 002 eco IP 44

4 – zářivkový utěsněný lapač hmyzu série DEAL o síle 60W a s krytím 130m2. V lapači…

6 413 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0057

Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Vysoce koncentrovaný insekticidní preparát pro likvidace rybenek domácích a dalšího…

1 059 Kč
KRE0070

Lepová past S-Trap na rybenky a další hmyz – 2 ks

Lepová past s feromonem v tabletě Past je určená k monitoringu přítomnosti hmyzu jeho…

63 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.