Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky

Insekticidní přípravek k likvidaci rybenek při sanitární hygieně. Preparát KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky poskytuje dlouhotrvající účinek a jednoduše se aplikuje. Pomůže vám nadobro zlikvidovat nejen rybenky domácí, ale i mnohé další škůdce. Vyhrajte nad škůdci nenáročnou, ale přesto efektivní metodou, při které nebudete potřebovat asistenci nákladných specialistů na dezinsekci. Kromě samostatného balení 550 ml je přípravek k zakoupení také ve výhodné akci 5+1 zdarma (5x 550 ml + 550 ml). 

Jaké další škůdce můžete hubit insekticidem proti rybenkám?

Kromě rybenek domácích se můžete pomocí insekticidního přípravku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky zbavit také mnoha dalších škůdců. Preparát vykazuje účinky také proti rusům domácím, švábům obecným, mravencům faraonům, štěnicím domácím, blechám obecným a mnoha dalším druhům. Sužuje-li vás výskyt jiných škůdců než rybenek domácích, doporučujeme věnovat pozornost naší široké nabídce přípravků k hubení konkrétních škodlivých druhů. Více informací o jednotlivých škůdcích včetně článku o prevenci a hubení rybenek domácích naleznete na našem blogu.

Kde lze KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky aplikovat?

Rybenky domácí preferují k životu vlhká a stinná místa. Můžete je tak odhalit a následně pomocí insekticidu KARAKILL hubit např. v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení můžete zákrok pomocí insekticidního přípravku KARAKILL provést také v nemocnicích či mateřských školách. Doma se s rybenkami nejčastěji setkáte v koupelně, škvírách, spárách nebo v okolí knih a papíru. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Proč zvolit přípravek KARAKILL na likvidaci rybenek?

 • poskytuje spolehlivou ochranu před rybenkami a dalším lezoucím hmyzem
 • disponuje praktickým balením ve spreji, které zajišťuje snadnou aplikaci
 • je připraven k okamžitému použití
 • představuje finančně nenáročnou metodu likvidace škůdců
 • lze aplikovat v obytných místnostech
 • spotřebovat jej můžete během 3 let

Jak pomocí preparátu KARAKILL účinně hubit rybenky

KARAKILL proti rybenkám se díky své formě aerosolu aplikuje velice jednoduše. Před použitím si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. Pro ještě větší ochranu před rybenkami můžete využít také lepovou past s feromonem v tabletě proti rybenkám.

 • vystopujte rybenky či jiné škůdce
 • nezapomeňte před použitím nádobu s přípravkem protřepat
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • insekticidní přípravek ve spreji aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • pro efektivní likvidaci postříkejte i stěny do výšky 1 m
 • důkladně pokryjte veškeré plochy, na kterých se rybenky vyskytují 
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • z bezpečnostních důvodů smyjte po 24–48 hodinách přípravek Karakill z povrchů, se kterými přicházíte do kontaktu – na ostatních plochách účinnou látku umývat nemusíte 
 • vždy vyvětrejte místnost, ve které jste hubili škůdce

Složení insekticidního přípravku Karakill

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                   

Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0070

Lepová past S-Trap na rybenky a další hmyz – 2 ks

Lepová past s feromonem v tabletě Past je určená k monitoringu přítomnosti hmyzu jeho…

58 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč
8040

Přepínač ohrazení pro elektrický ohradník, plastový

Přepínač obvodů elektrického ohradníku, plastový. praktický vypínač / přepínač ohrazení…

159 Kč
49579

Sada těsnění Viton pro postřikovače Solo 475, 473D

Sada těsnění VITON - Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů Pro SOLO…

570 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0057

Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Vysoce koncentrovaný insekticidní preparát pro likvidace rybenek domácích a dalšího…

908 Kč
KRE0070

Lepová past S-Trap na rybenky a další hmyz – 2 ks

Lepová past s feromonem v tabletě Past je určená k monitoringu přítomnosti hmyzu jeho…

58 Kč
KRE0335 Doporučujeme

Přípravek ATAK Proti hmyzu Provecta, 50 ml

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat…

303 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Z důvodů pracovní výstavy na Slovensku bude omezení našeho provozu.
Vaše objednávky přijaté (na dobírku nebo zaplacené) do pondělí 27.11. 2023 budou expedovány v úterý 28.11. 2023.
V době od úterý 28.11.2023 od 10:00 hodin do pátku 1.12. 2023 nebudeme pro vás k dispozici.
Na naši komunikaci a spolupráci se opět těšíme v pondělí 4.12.2023.

Děkujeme za pochopení.
KREJSASHOP