Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Popis výrobku ATAK - MikroCif 10 MC - 50 ml

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků, blech a rybenek při sanitární hygieně. Insekticid ATAK Microcif 10 MC je účinný preparát ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu, který lze ředit vodou. Díky nové formulaci dokáže účinkovat dokonce 2–3 měsíce. Zbavte se škůdců svépomoci bez nákladných společností specializujících se na dezinsekci!

Patříte mezi osoby nebo firmy s živnostenským osvědčením? K hubení škůdců můžete po zadání vašeho IČ v nákupním košíku zakoupit také profesionální produkty. Vhodnou volbou v takovém případě bude insekticid KARAKILL 10 MC

Jak přípravek ATAK Microcif 10 MC funguje?

Insekticidní přípravek ATAK Microcif 10 MC hubí škůdce pomocí mikrokapsulí. Jakmile se lezoucí hmyz projde po ošetřeném povrchu a natáhne na sebe uvolněnou účinnou látku, dojde k jeho usmrcení. Forma mikrokapsle navíc zajišťuje, že přípravek nezapáchá. 

Proč právě insekticid ATAK Microcif 10 MC?

 • rychlé hubení lezoucího hmyzu 
 • prodloužená účinnost 
 • finančně nenáročná metoda eliminace škůdců
 • přípravek nezapáchá
 • variabilní využití
 • jednoduchá aplikace

Kde lze biocidní preparát proti lezoucímu hmyzu použít?

ATAK Microcif 10 MC je vhodný k likvidaci škůdců v obytných, skladových, veřejných, kancelářských, dílenských a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení jej můžete použít také v nemocnicích či mateřských školách, a to za přísného dodržování bezpečnostních opatření. 

Jak insekticid ATAK Microcif 10 MC aplikovat?

 • před použitím nádobu s přípravkem protřepejte
 • do nádoby postřikovače nalijte cca ⅓ vypočteného množství vody – správnou volbou může být z naší nabídky např. ruční pěnový postřikovač Solo Cleanline
 • následně přidejte příslušné množství přípravku a důkladně promíchejte
 • přidejte zbývající množství vody a opět promíchejte
 • na 2 l vody používejte 50 ml přípravku – doporučená koncentrace je 2,5 %
 • 50 ml připravené aplikační kapaliny by vám mělo vystačit na ošetření 1 m2
 • postřikujte zejména místa, kde se zadržuje a hnízdí hmyz: spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, v okolí vodovodních a topných trubek, za skříňkami, dřezy, vanami, zadní stěny nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, které jsou úkrytem hmyzu
 • zhotovenou kapalinu spotřebujte co nejrychleji
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce přípravek smyjte ze všech povrchů, se kterými přichází lidé do přímého styku – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po zákroku místnost důkladně vyvětrejte
 • pamatujte, že přípravek začíná účinkovat po 6–12 hodinách a působí po dobu 2–3 měsíců, pokud není mechanicky odstraněn (setřen či opláchnut)

Složení insekticidu ATAK Microcif 10 MC

Na 1 dm3 obsahuje preparát 100 g cyfenothrinu neboli cyfenothrin Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl 2,2- dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropanecarboxylate. Koncentrace účinné látky činí 10%.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

POZOR na vysoké teploty! Při teplotě 25°C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 °C. Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • dezinsekční zákrok v žádném případě neprovádějte za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen
 • přípravek skladujte v zastíněných místech
 • zabraňte promrznutí přípravku
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji – nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P411 Skladujte při teplotě nepřesahující 0–30°C. 

První pomoc

Zasažení očí: odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledejte očního lékaře.

Styk s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře.

Požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře. Pozor! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny, jídlo ani nezkoušejte vyvolat zvracení!

Nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení. 

U otrávených osob lze pozorovat: zvýšenou nervozitu, alergické reakce, úzkostné stavy, brnění při dotyku, porucha koordinace pohybů (ataxie), křeče. V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší Toxikologické středisko: Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2. Využít můžete také telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: +420224919293 nebo +420224915402

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč
8107

Izolátor na elektrický ohradník proti škůdcům, 8 oček pro lanko a drát, pro vedení Plus – Mínus

Speciální izolátor pro Plus - Mínus vedení vodičů. Vhodný pro ochranu pozemku, zahrady.…

79 Kč
KRE0120

Stanička kontroly hmyzu z nerezové ocele

Stanička kontroly hmyzu je zařízení určené k umístění lepových pastí pro monitoring hmyzu…

143 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci…

212 Kč
KRE0140

Insekticidní sprej na blechy Karakill – Stop domácímu hmyzu

Insekticidní přípravek proti blechám ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

212 Kč
KRE0141

Insekticidní sprej na rusi a šváby Karakill – Stop domácímu hmyzu

Rychle účinkující insekticidní preparát (nejen) proti rusům a švábům. Při sanitární…

212 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.