Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky, Akce 5 + 1 ZDARMA

Vysoce koncentrovaný insekticidní preparát pro likvidace rybenek domácích a dalšího lezoucího hmyzu. Přípravek ve spreji KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky rychle a efektivně likviduje škůdce při sanitární hygieně. Dejte rybenkám a dalším nezvaným hostům sbohem jednou pro vždy! Díky insekticidu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky to navíc zvládnete nezávisle na nákladných deratizačních společnostech. Kromě výhodné akce 5+1 (6 ⨯ 550 ml) je přípravek k dostání také v samostatném balení o objemu 550 ml.

Které další škůdce lze pomocí insekticidu proti rybenkám likvidovat? 

Ačkoli jsou primárním cílem insekticidu rybenky domácí, může vám pomoci hubit i další druhy škůdců. Přípravek dokáže efektivně bojovat také s rusy domácími, šváby obecnými, mravenci faraony, štěnicemi domácími, blechami obecnými a mnohými dalšími druhy. Trápíte-li se výskytem jiných škůdců než rybenek domácích, neváhejte si prohlédnout naši širokou nabídku přípravků k hubení konkrétních škodlivých druhů. Bližší informace o jednotlivých škůdcích včetně článku o prevenci a hubení rybenek domácích naleznete na našem blogu. 

Jaké prostory jsou vhodné pro použití přípravku KARAKILL - rybenky?

Zákrok pomocí insekticidního přípravku KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - rybenky můžete provést v nejrůznějších oblastech a prostorách. Patří mezi ně obytné, veřejné, kancelářské, dílenské, skladové a zemědělské prostory. Za přísného dodržování bezpečnostních pokynů a vyjma lůžkových oddělení lze přípravek aplikovat také v nemocnicích a mateřských školách

Myslete na to, že rybenky domácí preferují k životu vlhká a stinná místa. Typickým místem, kde na ně můžete narazit, je proto například koupelna. Často se skrývají ve škvírách, spárách nebo také v okolí knih a papíru. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření. Pro extra ochranu před rybenkami můžete v těchto oblastech využít také lepovou past s feromonem v tabletě na rybenky.

Výjimečné vlastnosti přípravku KARAKILL na likvidaci rybenek

 • likviduje nejen rybenky, ale i další lezoucí hmyz
 • díky praktickému balení ve spreji se jednoduše aplikuje
 • představuje finančně nenáročnou metodu hubení škůdců
 • lze používat v obytných místnostech
 • je připraven k okamžitému použití
 • spotřebovat jej můžete během 3 let

Jak díky insekticidnímu preparátu KARAKILL likvidovat rybenky 

KARAKILL proti rybenkám se díky své formě aerosolu aplikuje velice jednoduše. Před použitím si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • vyhledejte výskyt rybenek či jiného škůdce
 • před použitím nádobu s přípravkem protřepte
 • nastavte trysku postřikovače do vyhovující polohy
 • přípravek na cílené místo aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • podlahy a stěny preparátem postříkejte do výšky cca 1 metr
 • pečlivě preparátem pokryjte veškeré plochy, na kterých se rybenky vyskytují 
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po 24–48 hodinách od provedení zákroku smyjte insekticid z povrchů, se kterými můžete přijít do přímého kontaktu, na ostatních plochách přípravek nechte působit
 • po ošetření místnost nezapomeňte vyvětrat

Složení insekticidu Karakill proti rybenkám

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                   

Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0070

Lepová past S-Trap na rybenky a další hmyz – 2 ks

Lepová past s feromonem v tabletě Past je určená k monitoringu přítomnosti hmyzu jeho…

63 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč
315015-068

Zářivka UV-A 22 W kruhová do lapače hmyzu

Patice: G10Q Výrobce: Sylvania / Philips

690 Kč
0105 Novinka

Odchytová past na potkany, krysy, kuny a lasičky TRAP ZL 82 × 17 × 20

Pozinkovaná odchytová past na kuny-potkany, rozměry 82x17x20cm, tloušťka drátu 1,8mm, 2…

848 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0057

Insekticidní sprej proti rybenkám Karakill – Stop domácímu hmyzu

Insekticidní přípravek k likvidaci rybenek při sanitární hygieně. Preparát KARAKILL -…

212 Kč
KRE0070

Lepová past S-Trap na rybenky a další hmyz – 2 ks

Lepová past s feromonem v tabletě Past je určená k monitoringu přítomnosti hmyzu jeho…

63 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

INPORO Aminocat 30 - 30 ml

Rostlinný biostimulat růstu, na přírodní bázi.  Energetická injekce pro rostliny. Zvyšuje…

69 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.