Sada proti klíšťatům a komárům Atak 100+100ml

Popis výrobku ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 100 + 100ml

Vysoce účinná sada k plošnému hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Set je složen z insekticidního přípravku a adjuvantu neboli pomocného přípravku, který celému zákroku zajistí prodlouženou účinnost. Insekticidní preparát se vyskytuje ve formě koncentrátu zahuštěné emulze, který by měl být ředěn s vodou. Rozlučte se s otravnými komáry a nebezpečnými klíšťaty jednou pro vždy. 

Vyhovovala by vám více menší verze přípravků? Žádný problém, insekticidní sadu u nás zakoupíte také v praktické sadě 50 ml + 50 ml. Pro osoby a firmy s živnostenským oprávněním navíc nabízíme mnoho profesionálních produktů – k likvidaci klíšťat a komárů by tak mohl přijít vhod např. samostatný profesionální insekticid Aspermet 200 EC.

Jaké škůdce lze pomocí sady hubit?

Hlavním cílem insekticidní sady je, jak už název napovídá, hubení klíšťat a komárů. Protože se ale preparát ATAK vyjímá extra silným repelentním účinkem, dokáže si poradit také s mnoha dalšími druhy hmyzu (např. sametka podzimní). Pozor! Insekticidní přípravek je toxický pro včely – pokuste se proto vyhnout jeho aplikaci v oblasti včelínů. Chcete-li se o hubení klíšťat a boji proti komárům dozvědět více, neváhejte si přečíst naše speciální blogové články

Kde můžete insekticid ATAK - sada proti klíšťatům a komárům aplikovat?

Insekticidní sadu ATAK můžete díky její variabilitě aplikovat na mnoha místech a v nejrůznějších podmínkách. Mezi oblasti, kde přípravek nachází využití nejčastěji, řadíme zahrádkářské kolonie, chatové osady, okolí domů, sportovišť a dětských hřišť. Ještě než se do použití přípravku pustíte, nezapomeňte zakrýt záhony se zeleninou, ovocem, bylinkami, a jinými rostlinami určenými ke konzumaci. Zásadně nedoporučujeme provádět zákrok v okolí potravin, nádobí na potraviny nebo krmiva pro zvířata. 

Proč k likvidaci klíšťat a komárů zvolit právě sadu ATAK?

 • účinně likviduje (nejen) komáry a klíšťata
 • představuje cenově dostupnou metodu hubení
 • díky přítomnosti pomocného přípravku garantuje dlouhotrvající účinek
 • je použitelná na mnoho způsobů
 • díky nenáročné aplikaci zákrok zvládnete levou zadní

Jakým způsobem preparát ATAK - sada proti klíšťatům a komárům likviduje škůdce?

Dvousložková sada složená z biocidu a adjuvantu disponuje jak kontaktním, tak i požerovým účinkem. Nezáleží proto, zda cílený škůdce látku pozře, nebo s ní přijde do kontaktu pouze povrchově prostřednictvím dotyku – přípravek bude účinný v každém případě. Preparát se navíc vyjímá silným repelentním účinkem. Neodmyslitelnou součástí celé sady je také adjuvant Grassfil neboli pomocný přípravek neobsahující žádné pesticidy. Ten vytváří pod vlivem slunečního světla polymerový film a předchází předběžnému smývání biologicky aktivní látky z ošetřených ploch

Jak se prostřednictvím sady ATAK efektivně zbavit klíšťat a komárů?

Preparát lze aplikovat pomocí nejrůznějších typů postřikovačů k hubení hmyzu. Abyste docílili vyšší pokryvnosti insekticidu, doporučujeme zvolit hrubší postřik. Vhodnou volbou tak pro vás může být například speciální tlakový postřikovač PROFLINE nebo výkonný tlakový postřikovač GLORIA pro profesionální použití. Vyhýbejte se provádění zákroku v deštivých dnech a těsně před očekávanými dešťovými srážkami, které mohou zapříčinit spláchnutí preparátu. 
POZOR na vysoké teploty! Při teplotě 25 °C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 °C.

 • určete potřebné množství přípravku a adjuvantu a obsah lahví dobře protřepejte
 • odměřte určená množství přípravku a adjuvantu a nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promíchejte
 • vyprázdněné obaly třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé emulze
 • zhotovte 1% pracovní roztok pro insekticid i adjuvant – směs 10 ml insekticidního přípravku + 10 ml adjuvantu Grassfil na 1 l vody
 • vzápětí proveďte zákrok plošným hrubším postřikem, plochu postříkejte dvakrát – a to ve směrech na sebe kolmých
 • 1 l pracovního roztoku by vám měl vystačit na ošetření zhruba 20 m2 plochy
 • proti klíšťatům proveďte zásah dvakrát ročně – poprvé v období konec dubna až polovina června, podruhé v září

Složení biocidního preparátu ATAK - sada proti klíšťatům a komárům:

1 litr přípravku obsahuje 200 g účinné látky permethrin m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát. 

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • dezinsekční zákrok v žádném případě neprovádějte za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen
 • přípravek skladujte v zastíněných místech
 • zabraňte promrznutí přípravku
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji – nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                               
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc

Zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledejte očního lékaře.

Styk s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře.

Požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře. Pozor! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny, jídlo ani nezkoušejte vyvolat zvracení!

Nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení. 

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 100+100ml

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0004 Profesionální produkt Doporučujeme

Kontaktní a požerový insekticid Aspermet 200 EC 1 l

Profesionální insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění…

2 251 Kč
KRE0050

Pomocný přípravek Grassfil 1 l

Víceúčelový adjuvant (pomocný přípravek) ve formě kapaliny pro tvorbu vodní emulze.…

629 Kč
KRE0137

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 50+50ml

Dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze, který by měl…

266 Kč
8529

Konzole pro uchycení solárního panelu 200 W k bezpečnostní schránce nebo na držák zemní vrut

Konzole pro uchycení solárního panelu fencee s výkonem 200 W. Konzole s namontovaným…

999 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0137

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 50+50ml

Dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze, který by měl…

266 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.