Sada proti klíšťatům a komárům Atak 50+50ml

Popis výrobku ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50ml

Dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze, který by měl být používán v kombinaci s vodou. Představuje tu nejlepší volbu pro plošné hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Zbavte se komárů, klíšťat a dalšího hmyzu pomocí biocidního preparátu ATAK v kombinaci s adjuvantem, který navíc zajistí prodloužený účinek

Sadu nabízíme v balení 50 ml + 50 ml nebo ve větší verzi 100 ml + 100 ml. Disponujete-li navíc jako osoba či firma živnostenským oprávněním, můžete k likvidaci klíšťat a komárů využít také profesionální produkty. Z naší nabídky vám jako profesionální alternativu k sadě ATAK můžeme doporučit samostatný insekticid Aspermet 200 EC.

Proti kterým škůdcům je sada ATAK účinná?

Jak už název napovídá, sadu využijete primárně proti klíšťatům a komárům. Díky silnému repelentnímu účinku ji lze ale využít k eliminaci mnoha dalších druhů hmyzu. Chcete-li se o hubení klíšťat a boji proti komárům dozvědět více, doporučujeme věnovat pozornost našim článkům na blogu. Pozor! Insekticidní přípravek je toxický pro včely – vyhýbejte se proto jeho aplikaci v oblasti včelínů. 

Kde je možné klíšťata a komáry pomocí insekticidní sady hubit?

Přípravek je vhodný k plošným aplikacím v zahrádkářských koloniích, chatových osadách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích a mnoha dalších místech. Před aplikací nezapomeňte zakrýt záhony se zeleninou, ovocem, bylinkami, a jinými rostlinami určenými ke konzumaci. Zákrok neprovádějte v okolí potravin, nádobí na potraviny nebo krmiva pro zvířata. 

Mimořádné vlastnosti insekticidní sady ATAK

 • rychle a efektivně hubí (nejen) komáry a klíšťata
 • díky adjuvantu poskytuje prodloužený účinek
 • finančně nenáročný zákrok
 • nabízí variabilní využití
 • jednoduchá aplikace

Jak přípravek ATAK - sada proti klíšťatům a komárům funguje?

Biocidní preparát ATAK účinkuje kontaktně i požerově a současně vykazuje silný repelentní účinek. Součástí sady je také adjuvant Grassfil. Adjuvant neboli pomocný přípravek bez pesticidů vytváří pod vlivem slunečního světla polymerový film. Ten zamezuje rychlému splachování insekticidního přípravku z ošetřených ploch a umožňuje, aby se biologicky aktivní látka udržovala na ošetřených plochách po delší dobu.

Jak pomocí biocidu efektivně zlikvidovat klíšťata a komáry?

Zákrok může být proveden pomocí většiny typu postřikovačů používaných pro hubení hmyzu. Pro lepší pokryvnost insekticidu doporučujeme zvolit hrubší postřik – ten vám zajistí například speciální postřikovač PROFLINE nebo tlakový postřikovač GLORIA 505 T.Vyhýbejte se provádění zákroku v deštivých dnech a těsně před očekávanými dešťovými srážkami, které mohou způsobit spláchnutí preparátu. 
POZOR na vysoké teploty!  Při teplotě 25 °C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 °C.

 • určete potřebné množství přípravku a adjuvantu a obsah lahví dobře protřepejte
 • odměřte určená množství přípravku a adjuvantu a nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promíchejte
 • vyprázdněné obaly třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé emulze
 • zhotovte 1% pracovní roztok pro insekticid i adjuvant – směs 10 ml insekticidního přípravku + 10 ml adjuvantu Grassfil na 1 l vody
 • vzápětí proveďte zákrok plošným hrubším postřikem, plochu postříkejte dvakrát – a to ve směrech na sebe kolmých
 • 1 l pracovního roztoku by vám měl vystačit na ošetření zhruba 20 m2 plochy
 • proti klíšťatům proveďte zásah dvakrát ročně – poprvé v období konec dubna až polovina června, podruhé v září

Složení biocidního přípravku ATAK - sada proti klíšťatům a komárům:

1 litr přípravku obsahuje 200 g účinné látky permethrin m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát. 

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • dezinsekční zákrok v žádném případě neprovádějte za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen
 • přípravek skladujte v zastíněných místech
 • zabraňte promrznutí přípravku
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji – nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc

Zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledejte očního lékaře.

Styk s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře.

Požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře. Pozor! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny, jídlo ani nezkoušejte vyvolat zvracení!

Nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení. 

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 50+50ml

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0004 Profesionální produkt Doporučujeme

Kontaktní a požerový insekticid Aspermet 200 EC 1 l

Profesionální insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění…

1 742 Kč
KRE0050

Pomocný přípravek Grassfil 1 l

Víceúčelový adjuvant (pomocný přípravek) ve formě kapaliny pro tvorbu vodní emulze.…

629 Kč
KRE0136

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 100+100ml

Vysoce účinná sada k plošnému hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Set je…

393 Kč
KRE158

Lepová plocha do lapačů hmyzu LLSO 30, LLBO 30

Lepová plocha do lapačů LLSO 30, LLBO 30 Parametry produktu Lepová plocha do lapačů LLSO…

103 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0136

Sada proti klíšťatům a komárům Atak 100+100ml

Vysoce účinná sada k plošnému hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Set je…

393 Kč
KRE0335 Doporučujeme

Přípravek ATAK Proti hmyzu Provecta, 50 ml

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat…

303 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč
KRE0314 Novinka

Světelný lepový lapač hmyzu INFINITI®

Lepový lapač hmyzu z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu, skladech.…

9 680 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.