ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50ml

Popis výrobku ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50ml

Dvousložkový insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze, který by měl být používán v kombinaci s vodou. Představuje tu nejlepší volbu pro plošné hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Zbavte se komárů, klíšťat a dalšího hmyzu pomocí biocidního preparátu ATAK v kombinaci s adjuvantem, který navíc zajistí prodloužený účinek

Sadu nabízíme v balení 50 ml + 50 ml nebo ve větší verzi 100 ml + 100 ml. Disponujete-li navíc jako osoba či firma živnostenským oprávněním, můžete k likvidaci klíšťat a komárů využít také profesionální produkty. Z naší nabídky vám jako profesionální alternativu k sadě ATAK můžeme doporučit samostatný insekticid Aspermet 200 EC.

Proti kterým škůdcům je sada ATAK účinná?

Jak už název napovídá, sadu využijete primárně proti klíšťatům a komárům. Díky silnému repelentnímu účinku ji lze ale využít k eliminaci mnoha dalších druhů hmyzu. Chcete-li se o hubení klíšťat a boji proti komárům dozvědět více, doporučujeme věnovat pozornost našim článkům na blogu. Pozor! Insekticidní přípravek je toxický pro včely – vyhýbejte se proto jeho aplikaci v oblasti včelínů. 

Kde je možné klíšťata a komáry pomocí insekticidní sady hubit?

Přípravek je vhodný k plošným aplikacím v zahrádkářských koloniích, chatových osadách, okolo domů, na sportovištích, dětských hřištích a mnoha dalších místech. Před aplikací nezapomeňte zakrýt záhony se zeleninou, ovocem, bylinkami, a jinými rostlinami určenými ke konzumaci. Zákrok neprovádějte v okolí potravin, nádobí na potraviny nebo krmiva pro zvířata. 

Mimořádné vlastnosti insekticidní sady ATAK

 • rychle a efektivně hubí (nejen) komáry a klíšťata
 • díky adjuvantu poskytuje prodloužený účinek
 • finančně nenáročný zákrok
 • nabízí variabilní využití
 • jednoduchá aplikace

Jak přípravek ATAK - sada proti klíšťatům a komárům funguje?

Biocidní preparát ATAK účinkuje kontaktně i požerově a současně vykazuje silný repelentní účinek. Součástí sady je také adjuvant Grassfil. Adjuvant neboli pomocný přípravek bez pesticidů vytváří pod vlivem slunečního světla polymerový film. Ten zamezuje rychlému splachování insekticidního přípravku z ošetřených ploch a umožňuje, aby se biologicky aktivní látka udržovala na ošetřených plochách po delší dobu.

Jak pomocí biocidu efektivně zlikvidovat klíšťata a komáry?

Zákrok může být proveden pomocí většiny typu postřikovačů používaných pro hubení hmyzu. Pro lepší pokryvnost insekticidu doporučujeme zvolit hrubší postřik – ten vám zajistí například speciální postřikovač PROFLINE nebo tlakový postřikovač GLORIA 505 T.Vyhýbejte se provádění zákroku v deštivých dnech a těsně před očekávanými dešťovými srážkami, které mohou způsobit spláchnutí preparátu. 
POZOR na vysoké teploty!  Při teplotě 25 °C a vyšší dochází ke snížení účinnosti. Doporučujeme tedy aplikaci v místnostech při teplotě max. do 24 °C.

 • určete potřebné množství přípravku a adjuvantu a obsah lahví dobře protřepejte
 • odměřte určená množství přípravku a adjuvantu a nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promíchejte
 • vyprázdněné obaly třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé emulze
 • zhotovte 1% pracovní roztok pro insekticid i adjuvant – směs 10 ml insekticidního přípravku + 10 ml adjuvantu Grassfil na 1 l vody
 • vzápětí proveďte zákrok plošným hrubším postřikem, plochu postříkejte dvakrát – a to ve směrech na sebe kolmých
 • 1 l pracovního roztoku by vám měl vystačit na ošetření zhruba 20 m2 plochy
 • proti klíšťatům proveďte zásah dvakrát ročně – poprvé v období konec dubna až polovina června, podruhé v září

Složení biocidního přípravku ATAK - sada proti klíšťatům a komárům:

1 litr přípravku obsahuje 200 g účinné látky permethrin m-fenoxybenzyl-[3-(2,2-dichlorvinyl)-2-dimethylcyklopropankarbamát. 

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro životní prostředí.

 • před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata
 • dezinsekční zákrok v žádném případě neprovádějte za přítomnosti nemocných, dětí, těhotných a kojících žen
 • přípravek skladujte v zastíněných místech
 • zabraňte promrznutí přípravku
 • postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy v okolí zvířat
 • chraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo
 • vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny
 • nepostřikujte dětské postýlky, hračky, díly strojů, instalací a elektromotorů
 • připravenou užitkovou kapalinu spotřebujte co možná nejrychleji – nesmí se ponechávat na následující den
 • objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání
 • přípravek se nedoporučuje používat v místnostech, kde pobývají nemocní lidé s alergiemi
 • po aplikaci důkladně umyjte vybavení, umyjte se vodou a mýdlem, vypláchněte si ústa a převlékněte oděv

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc

Zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky. Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody po dobu cca 15 minut. Neprodleně vyhledejte očního lékaře.

Styk s kůží: Potřísnění kůže, především na citlivých místech, např. v obličeji, může způsobit svědění, pálení nebo brnění. Pokožku ihned oplachujte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví jakékoliv podráždění pokožky, vyhledejte lékaře.

Požití: V případě podezření na otravu ihned zavolejte lékaře. Pozor! Osobám v bezvědomí nepodávejte žádné tekutiny, jídlo ani nezkoušejte vyvolat zvracení!

Nadýchání: Osobu se symptomy otravy vdechnutím umístěte na čerstvý vzduch nebo na dobře ventilované místo. Zajistěte, aby nedošlo u ní k podchlazení. 

ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 50 + 50ml

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

Profesionální produkt Doporučujeme

Insekticid ASPERMET 200 EC 1l

Profesionální insekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění…

1 621 Kč

GRASSFIL 1l

Víceúčelový adjuvant (pomocný přípravek) ve formě kapaliny pro tvorbu vodní emulze.…

629 Kč

ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 100 + 100ml

Vysoce účinná sada k plošnému hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Set je…

339 Kč
Doporučujeme Novinka

ELEKTRICKÝ 5l ULV ROSIČ/FOGGER AIROFOG U260 PRO DEZINFEKCI A ČIŠTĚNÍ

ULV rosič/fogger Airofog U260 je zařízení pro aplikaci studené mlhy s objemem nádrže 5…

15 984 Kč

Naposledy navštívené produkty

ATAK - Sada proti klíšťatům a komárům 100 + 100ml

Vysoce účinná sada k plošnému hubení klíšťat a komárů ve venkovních prostorách. Set je…

339 Kč
Novinka

Světelný lepový lapač hmyzu INFINITI®

Lepový lapač hmyzu z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu, skladech.…

9 680 Kč
Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč
Doporučujeme Novinka

4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

837 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.