Přípravek Provecta 50 ml proti hmyzu

Doporučujeme Přípravek Provecta 50 ml proti hmyzu

Popis výrobku ATAK Proti hmyzu Provecta, 50 ml

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat škůdce i na hůře přístupných místech. Je vhodný pro celoroční použití, má velmi široké využití a vyjímá se okamžitým účinkem. Zbavte se odolných škůdců pomocí patentovaného postřikovatelného preparátu Provecta.

Provecta je populárním ekologickým prostředkem k hubení škůdců v interiérech i exteriérech. Představuje alternativu běžných chemických insekticidů, jež jsou škodlivé pro životní prostředí. Přípravek můžete využít dokonce i v potravinářském průmyslu, jelikož nemá ochrannou lhůtu ani reziduální efekt. Pokud budete potřebovat větší množství produktu, sáhněte po balení Provecta 1 l.

Které škůdce lze pomocí přípravku Provecta hubit

S inovativním preparátem Provecta lze efektivně hubit štěnice, mravence, moly, šváby, pavouky, moučné červy, komáry, slunéčka, brouky, kobylky, motýly a mnoho dalších škodlivých druhů. 

Jedinečný princip fungování preparátu Provecta

Klíčovou vlastností přípravku PROVECTA je tzv. ALL IN WEB technologie. Základem tohoto systému k hubení škůdců je trojrozměrná propustná molekulární struktura, díky které se škůdce při styku s přípravkem okamžitě obalí aktivní látkou. Ta způsobí jeho zapouzdření, nehybnost a následné usmrcení. Cílem unikátní technologie ALL IN WEB je zajištění bezpečné a spolehlivé ochrany před škůdci různého druhu. 

Ekologický přípravek Provecta nabízí okamžitý, nikoli dlouhodobý účinek. Okamžitě likviduje aktuálně se vyskytující hmyz. Jakmile na ošetřených plochách zaschne, dále již neúčinkuje a dojde k jeho rozložení. Následkem degradace přípravku Provecta vznikají neutrální látky, které se přirozeně vyskytují v životním prostředí. Mezi tyto látky patří křemík, voda a oxid uhličitý. Podstatné je také to, že Provecta neobsahuje insekticidní účinnou látku. Není tedy tvořena neurotoxickými ani fyziologii hmyzu narušujícími látkami, které jsou obsaženy v klasických biocidech. Preparát Provecta spolehlivě hubí bezprostředně zasažená pohyblivá stádia škůdců (larvy, nymfy, dospělce).

Proč k likvidaci škůdců zvolit přípravek Provecta

 • zajišťuje okamžitý knock-down effect neboli znehybnění škůdce
 • lze aplikovat v přítomnosti lidí, domácích zvířat i potravinářských výrobků
 • neobsahuje insekticidy
 • neškodí životnímu prostředí
 • umožní bojovat se škůdci v hůře přístupných oblastech
 • riziko odporu či odolnosti vůči přípravku je téměř nulové

V jakém prostředí lze s Provectou likvidovat škůdce

Přípravek Provecta slouží k efektivní likvidaci škůdců v průmyslových, ale i obytných oblastech. Typicky bývá využívána v restauracích, hotelech, skladech, skládkách, zařízeních ke zpracování potravin či stodolách. Za obzvlášť pečlivého dodržování veškerých bezpečnostních opatření lze s přípravkem hubit škůdce také v nemocnicích.

Velkým benefitem preparátu Provecta je, že lze aplikovat v místech, kde nechcete nebo nemůžete používat běžné biocidní přípravky obsahující insekticidní účinnou látku. Hojně tak bývá využíván v bytech (dětské pokoje, ložnice, kuchyně) a na plochách, kde se běžně vyskytují zvířata (pelíšky, boudy, stáje). Ať už budete Provectu aplikovat kdekoli, promyslete si, zda to bude v kombinaci s registrovaným insekticidem či vodou. Po aplikaci a zaschnutí můžete ošetřené plochy používat bez omezení.

Aplikace přípravku Provecta k hubení škůdců s vodou

Ekologický přípravek Provecta se v kombinaci s vodou rychle a rovnoměrně šíří po hmyzu i povrchu. Velkým benefitem tohoto přípravku je, že na povrchu nezanechává toxické zbytky a nevytváří žádný odpor. Jelikož Provecta dokáže škůdce znehybnit téměř okamžitě, nemusíte na nic čekat a ihned po aplikaci máte v podstatě vyhráno.

Hubení štěnice domácí – koncentrace 2 %

Pokud se chcete zbavit štěnic, budete na 1 litr vody potřebovat 20 mililitrů preparátu. Vytvořenou látku naneste na všechna místa výskytu hmyzu. Nezapomeňte ani na matrace, postelový rám, čelo postele či čalouněný nábytek. Obzvlášť pečlivě preparát aplikujte v okolí štěrbin a prasklin. Další ošetření proveďte po 21–28 dnech od prvního zásahu. Tam, kde teplota překračuje 30 °C, by měl být druhý zásah učiněn po 14 dnech od první aplikace nebo při registraci opětovného vzrůstu populace.

Likvidace lezoucího hmyzu a pavoukovců

Stejně tak k likvidaci švábovitých a pavoukovců budete muset vytvořit směs z 1 litru vody a 20 mililitrů preparátu Provecta. V případě hubení mravenců stačí do 1 litru vody přimíchat pouze 10 mililitrů účinné látky. Výslednou látku aplikujte bezprostředně na hmyz pomocí univerzálního postřikovače (LV). Kapénky by měly mít ideálně velikost 80–120 mikronu.

 • Švábovitý hmyz (šváb obecný, šváb americký, šváb turkistánský, rus domácí) – koncentrace 2 %
 • Mravenci – koncentrace 1 %
 • Pavoukovci – koncentrace 2 %

Hubení zavíječů (Zavíječ moučný, Zavíječ paprikový) – koncentrace 1 %

Aplikaci přípravku proveďte bezprostředně na hmyz. Využít k tomu můžete univerzální motorový postřikovač (LV). Doporučená velikost kapének je 45–60 mikronu.

Likvidace létajícího hmyzu  

 • venkovní zásah – koncentrace 0,15 %
  Provecta si dokáže poradit kupříkladu i s komáry. K likvidaci komárů budete potřebovat na 1 litr vody přibližně 1,5 mililitrů přípravku. Následně postřikovačem aplikujte hotový preparát do míst nejčastějšího výskytu komárů či jiného hmyzu (například křoví). Kapénky by měly být velké zhruba 80–120 mikronu.
 • zásah v místnostech
  K zásahu proti mouchám 1 litr vody smíchejte s 2 mililitry přípravku Provecta. Oproti hubení komárů tak vytvoříte podstatně koncentrovanější směs. Samotnou aplikaci doporučujeme provést ve večerních hodinách pomocí univerzálního postřikovače. Hmyz se v této době nejčastěji zdržuje na stěnách, a to by vám mohlo celý proces hubení usnadnit. Pokud objevíte další místo výskytu škůdců, celý proces zopakujte.

Kombinace preparátu Provecta k likvidaci škůdců a insekticidů

Přimícháním Provecty do insekticidu významně podpoříte jeho účinnost. Současně zajistíte rychlé a rovnoměrné šíření insekticidu po povrchu a podpoříte jeho šíření na hůře přístupná místa. Do vytvořeného pracovního roztoku insekticidu přidejte:

 • v případě méně zamořených oblastí na 1 litr pracovního roztoku insekticidu 1 mililitr produktu Provecta
 • v případě více zamořených oblastí na 1 litr pracovního roztoku insekticidu 2 mililitry produktu Provecta

Ještě než se vrhnete do vytváření finální směsi, řádně produkt promíchejte či protřepejte. Pokud budete roztok aplikovat na plochy, které jsou náchylné k vytváření skvrn (např. matrace), použijte ještě před samotným zásahem malé množství přípravku na méně viditelné místo. Jednoduše tak odhalíte eventuální vliv na plochu. 

Složení

Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

Bezpečnostní pokyny

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem.

První pomoc

Zasažení očí: Několik minut oči opatrně vyplachujte vodou. Máte-li nasazené kontaktní čočky, pokuste se je vyjmout. Nejde-li čočky vyjmout snadno, nechte je nasazeny. V každém případě pokračujte ve vyplachování vašich očí. V případě přetrvávání dráždivého účinku kontaktujte očního lékaře.

Vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

POZOR! Přípravek se nedoporučuje používat bezprostředně na rostliny s ohledem na možné fytotoxické působení.

Přípravek Provecta 50 ml proti hmyzu

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

KRE0266 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 364 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč
KRE0287 Doporučujeme Novinka

Přípravek Provecta 1 l proti hmyzu

Inovativní přípravek Provecta s fyzickým mechanismem působení imobilizuje škůdce i na…

3 279 Kč
KRE0296

Biocid Atak DeltaCaps 50 CS na hubení hmyzu – 50 ml

Přípravek pro hubení lezoucího hmyzu  v interiérech ve formě koncenrátu nebo rozprašovače…

272 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.