Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Popis výrobku Insekticid KARAKILL sprej

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci veškerého lezoucího hmyzu. Velkou výhodou je jeho praktické balení ve spreji, které zaručí pohodlnou aplikaci. Zatočte s lezoucím hmyzem jednou pro vždy! Pomocí insekticidního spreje KARAKILL to zvládnete levou zadní. Přípravek je k zakoupení nejen v jednotlivém balení o objemu 550 ml, ale i ve výhodné akci 5+1 zdarma (5 × 550 ml + 550 ml).

V naší nabídce naleznete k hubení škůdců mimo jiné i profesionální přípravky – ty můžete zakoupit pouze v případě, že disponujete živnostenským osvědčením. Mezi vhodné profesionální alternativy k hubení lezoucího hmyzu řadíme např. insekticid KARAKILL 10 MC

Které škůdce dokáže insekticid KARAKILL účinně hubit

Vysoce koncentrovaný přípravek KARAKILL dokáže eliminovat drtivou většinu druhů lezoucího hmyzu, mezi který řadíme např. štěnice, šváby, rusy, blechy, rybenky či mravence farao. Trápí-li vás výskyt jiných druhů, neváhejte si prohlédnout celou naši nabídku přípravků podle škůdce.

Na jakých místech lze sprej KARAKILL aplikovat

Ať už se tedy lezoucí hmyz vyskytuje v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových či zemědělských prostorách, s insekticidem KARAKILL neuděláte krok vedle. S výjimkou lůžkových oddělení lze přípravek aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách. Ať už budete KARAKILL používat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Výjimečné vlastnosti insekticidu KARAKILL

 • účinně hubí lezoucí hmyz a další škůdce
 • díky praktickému balení ve spreji se jednoduše aplikuje
 • vhodný k použití v různorodých prostorách
 • připraven k okamžitému použití
 • představuje finančně dostupnou formu likvidace škůdců

Jak pomocí preparátu KARAKILL zlikvidovat hmyz

Aplikace přípravku KARAKILL je vzhledem k jeho výskytu ve formě aerosolu velice nenáročná. Před použitím si pečlivě přečtěte informace na etiketě a v neposlední řadě věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • vyhledejte místo výskytu rusů, švábů či jiných škůdců 
 • zvlášť pečlivě zkontrolujte zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek, nejrůznější praskliny a trhliny
 • než přejdete k aplikaci, zatřepte nádobou s přípravkem 
 • trysku postřikovače nastavte do požadované polohy
 • přípravek na cílenou plochu aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • pokryjte insekticidem KARAKILL veškeré plochy, po kterých lezou škůdci
 • na 1 m2 využijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) vám tak vystačí na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po 24–48 hodinách od provedení dezinsekce smyjte insekticid ze všech povrchů, se kterými přichází osoby do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po ošetření místnost nezapomeňte pořádně vyvětrat

Složení insekticidního přípravku KARAKILL 

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                  

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč
14-03-31

Světelný lepový lapač hmyzu Trio Steel

Malé rozměry, nízká hmotnost a štíhlá silueta způsobují, že je lapač vhodný pro instalaci…

3 751 Kč
8378

Univerzální ohradníková síť, nevodivá, délka 25 m, výška 90 cm

Výhodou těchto sítí je libovolná volba rozteče sloupků a možnost posunout síť směrem…

1 898 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticidní sprej KARAKILL představuje vysoce koncentrovaný preparát k hubení lezoucího…

1 059 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.