Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL sprej, Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticidní sprej KARAKILL představuje vysoce koncentrovaný preparát k hubení lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Zbavte se škůdců rychle, jednoduše a především jednou pro vždy! Nechcete-li utrácet za nákladné společnosti specializující se na dezinsekci, insekticidní sprej KARAKILL je tu přímo pro vás. Zakoupit jej můžete nejen ve výhodné akci 5+1 zdarma, ale i v jednotlivém balení o objemu 550 ml.

Patříte mezi osoby nebo firmy s živnostenským oprávněním? K likvidaci škůdců v takovém případě můžete využít mimo jiné také profesionální přípravky. Z naší nabídky vám jako profesionální alternativu insekticidního spreje KARAKILL vřele doporučujeme např. insekticid KARAKILL 10 MC.

Proti kterým škůdcům je insekticid KARAKILL účinný

Insekticidní sprej KARAKILL si dokáže poradit s drtivou většinu lezoucího hmyzu. Správnou volbou tak bude zejména při výskytu štěnic, švábů, rusů, blech, rybenek či mravenců farao. Nevíte si rady s likvidací jiných druhů? Prohlédněte si naši širokou nabídku preparátů podle druhu škůdce.

Kde lze pomocí insekticidu KARAKILL hubit škůdce 

Preparát je určen k likvidaci lezoucího hmyzu a dalších škůdců v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových a zemědělských prostorách. Vyjma lůžkových oddělení lze zákrok pomocí insekticidu KARAKILL provést také v nemocnicích či mateřských školách. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Benefity insekticidního spreje KARAKILL

 • vysoká koncentrace účinných látek
 • spolehlivě likviduje nejrůznější škůdce
 • disponuje praktickým balením ve spreji
 • jednoduchá aplikace postřikem
 • finančně nenáročná likvidace škůdců
 • lze spotřebovat během až třilete lhůty

Jak KARAKILL správně využít k hubení hmyzu

Likvidace škůdců pomocí spreje KARAKILL není nikterak složitá. Než k zákroku přistoupíte, nezapomeňte si přečíst informace na etiketě a v neposlední řadě věnujte zvýšenou pozornost veškerým bezpečnostním opatřením. 

 • odhalte místa nejčastějšího výskytu rusů, švábů či jiných cílených škůdců
 • zvlášť pečlivě prohlédnete následující oblasti: zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek, nejrůznější praskliny a trhliny, …
 • nádobu s přípravkem před aplikací protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • preparát na vámi určenou plochu aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • přípravkem důkladně pokryjte veškeré plochy, po kterých lezou škůdci
 • na pokrytí 1 m2 budete potřebovat zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • jakmile od zákroku uplyne 24–48 hodin, smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • místnosti, ve kterých jste zákrok prováděli, nezapomeňte pořádně vyvětrat

Složení přípravku KARAKILL proti lezoucímu hmyzu

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.              

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

2 783 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč
49578

Sada těsnění Viton pro postřikovače Solo 425,435

Sada těsnění VITON - Obsahuje všechna těsnění pro uvedené typy postřikovačů Pro SOLO…

589 Kč
8020

Vysokonapěťový ocelový kabel pro elektrický ohradník - 1 m

Vysokonapěťový ocelový kabel pro napětí do 20 kV a pro připojení elektrického ohradníku a…

15 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci…

182 Kč
KRE0335 Doporučujeme

Přípravek ATAK Proti hmyzu Provecta, 50 ml

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat…

303 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč
KRE0314 Novinka

Světelný lepový lapač hmyzu INFINITI®

Lepový lapač hmyzu z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu, skladech.…

9 680 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.