Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL sprej, Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticidní sprej KARAKILL představuje vysoce koncentrovaný preparát k hubení lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Zbavte se škůdců rychle, jednoduše a především jednou pro vždy! Nechcete-li utrácet za nákladné společnosti specializující se na dezinsekci, insekticidní sprej KARAKILL je tu přímo pro vás. Zakoupit jej můžete nejen ve výhodné akci 5+1 zdarma, ale i v jednotlivém balení o objemu 550 ml.

Patříte mezi osoby nebo firmy s živnostenským oprávněním? K likvidaci škůdců v takovém případě můžete využít mimo jiné také profesionální přípravky. Z naší nabídky vám jako profesionální alternativu insekticidního spreje KARAKILL vřele doporučujeme např. insekticid KARAKILL 10 MC.

Proti kterým škůdcům je insekticid KARAKILL účinný

Insekticidní sprej KARAKILL si dokáže poradit s drtivou většinu lezoucího hmyzu. Správnou volbou tak bude zejména při výskytu štěnic, švábů, rusů, blech, rybenek či mravenců farao. Nevíte si rady s likvidací jiných druhů? Prohlédněte si naši širokou nabídku preparátů podle druhu škůdce.

Kde lze pomocí insekticidu KARAKILL hubit škůdce 

Preparát je určen k likvidaci lezoucího hmyzu a dalších škůdců v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových a zemědělských prostorách. Vyjma lůžkových oddělení lze zákrok pomocí insekticidu KARAKILL provést také v nemocnicích či mateřských školách. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Benefity insekticidního spreje KARAKILL

 • vysoká koncentrace účinných látek
 • spolehlivě likviduje nejrůznější škůdce
 • disponuje praktickým balením ve spreji
 • jednoduchá aplikace postřikem
 • finančně nenáročná likvidace škůdců
 • lze spotřebovat během až třilete lhůty

Jak KARAKILL správně využít k hubení hmyzu

Likvidace škůdců pomocí spreje KARAKILL není nikterak složitá. Než k zákroku přistoupíte, nezapomeňte si přečíst informace na etiketě a v neposlední řadě věnujte zvýšenou pozornost veškerým bezpečnostním opatřením. 

 • odhalte místa nejčastějšího výskytu rusů, švábů či jiných cílených škůdců
 • zvlášť pečlivě prohlédnete následující oblasti: zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek, nejrůznější praskliny a trhliny, …
 • nádobu s přípravkem před aplikací protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • preparát na vámi určenou plochu aplikujte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • přípravkem důkladně pokryjte veškeré plochy, po kterých lezou škůdci
 • na pokrytí 1 m2 budete potřebovat zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • jakmile od zákroku uplyne 24–48 hodin, smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • místnosti, ve kterých jste zákrok prováděli, nezapomeňte pořádně vyvětrat

Složení přípravku KARAKILL proti lezoucímu hmyzu

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.  
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.              

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč
BB

Plastová deratizační stanička - krmítko pro myši

Plastová deratizační stanička - krmítko pro myši Deratizační staničky – krmítka ochrání…

23 Kč
KRE0279 Profesionální produkt Novinka

Deratizační pasta MUSKIL 15 KG na potkany a myši

Muskil je patentovaná formulace firmy ZAPI (EU patent n.2090164B), která kombinuje dvě…

2 723 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci…

212 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

INPORO Aminocat 30 - 30 ml

Rostlinný biostimulat růstu, na přírodní bázi.  Energetická injekce pro rostliny. Zvyšuje…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

4Insekt Bomb - 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech – hlavně much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.