Insekticidní sprej na blechy Karakill – Stop domácímu hmyzu

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy

Insekticidní přípravek proti blechám ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním roztoku. Vhodný k okamžitému použití. Dostupný v balení 550 ml či ve výhodné akci 5+1 zdarma (5x 550 ml + 550 ml).

KARAKILL – Stop domácímu hmyzu je preparát určený k hubení blech a jiného lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Zajišťuje dlouhodobý a spolehlivý účinek v kombinaci s velmi nízkou škodlivostí pro člověka. Zbavte se škůdců jednou pro vždy! S přípravkem KARAKILL to hravě zvládnete bez pomoci nákladných společností specializujících se na dezinsekci blech.

Proti kterým škůdcům lze insekticid použít

Přípravek KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy je primárně určen k eliminaci blech obecných. Účinný může být také proti dalším druhům, jako je např. rus domácí, šváb obecný, mravenec farao, štěnice domácí či rybenka domácí

Kde lze insekticidní přípravek aplikovat

Karakill, insekticid proti blechám ředěný vodou, může být používán v obytných, veřejných, kancelářských, dílenských, skladových a zemědělských prostorách. S výjimkou lůžkových oddělení lze KARAKILL aplikovat také v nemocnicích či mateřských školách. 

Nezapomeňte, že blechy lze nalézt na všech místech, kde lidé pobývají. Často se vyskytují v okolí vodovodních a topných trubek, spodní části stěn, ploch kolem podlahových lišt, za skříňkami, dřezy, vanami, zadními stěnami nábytku a ve veškerých škvírách a štěrbinách, které jim mohou posloužit jako úkryt. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření. Pro více informací týkajících se prevence a boje proti blechám neváhejte navštívit náš blog

Proč zvolit právě KARAKILL proti blechám

 • praktické balení ve spreji 
 • spolehlivá ochrana před blechami a dalším lezoucím hmyzem
 • finančně nenáročná eliminace škůdců
 • vhodný k aplikaci do obytných místností
 • připraven k okamžitému použití
 • spotřebitelný až po dobu 3 let

Jak pomocí spreje hubit blechy

KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy se díky své formě aerosolu aplikuje velice jednoduše. Před použitím si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • lokalizujte blechy či jiné škůdce
 • před použitím nádobu s přípravkem protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • aplikaci proveďte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • podlahy a stěny preparátem postříkejte do výšky cca 1 metr
 • důkladně pokryjte veškeré plochy, na kterých se blechy vyskytují
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po ošetření místnost nezapomeňte vyvětrat

Složení insekticidu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                   

 

 

 

Insekticidní sprej na blechy Karakill – Stop domácímu hmyzu

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč
KRE0190 Novinka

Světelný elektrický lapač hmyzu Exocutor EX 40 bílý – foliované zářivky

Pohodlný v obsluze. Lze zavěsit na strop, na stěnu nebo postavit na rovnou plochu. Vysoká…

8 410 Kč
1760 Sleva -5% Novinka

Plynový vypalovač plevele Mesto typ 1760

Znáte z televizního pořadu "Polopatě" ! Odkaz na díl vysílaný 10.4. 2016 (MESTO vypalovač…

949 Kč 901 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0140

Insekticidní sprej na blechy Karakill Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Vysoce účinný preparát proti blechám ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

1 059 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

INPORO Aminocat 30 - 30 ml

Rostlinný biostimulat růstu, na přírodní bázi.  Energetická injekce pro rostliny. Zvyšuje…

69 Kč
KRE0307 Doporučujeme Novinka

4Insekt Bomb - 400 ml

Přípravek je určený k hubení létajícího hmyzu v místnostech – hlavně much, komárů,…

303 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.