Insekticidní sprej na blechy Karakill Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy, Akce 5 + 1 ZDARMA

Vysoce účinný preparát proti blechám ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním roztoku. Určen k okamžitému použití. KARAKILL – Stop domácímu hmyzu - blechy je insekticidní přípravek určený k hubení blech a dalšího lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Zajišťuje dlouhotrvající a spolehlivý účinek v kombinaci s velmi nízkou škodlivostí pro člověka. K dostání je také v jednotlivém balení 550 ml.

Zbavte se škůdců jednou pro vždy! S přípravkem KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy to hravě zvládnete bez pomoci nákladných společností specializujících se na dezinsekci blech.

Proti kterým škůdcům lze insekticid aplikovat

Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy je primárně určen k likvidaci blech obecných. Efektivně dokáže působit ale i proti rusům domácím, švábům obecným, mravenecům farao, štěnicím domácím či rybenkám domácím

Kde insekticidní přípravek využijete

KARAKILL – Stop domácímu hmyzu - blechy můžete použít v obytných, veřejných, skladových, kancelářských, dílenských a zemědělských prostorách. Za přísného dodržování bezpečnostních opatření  lze aplikovat také v mateřských školách a s výjimkou lůžkových oddělení i v nemocnicích.

Při hubení blech pamatujte na nejčastější místa jejich výskytu. Patří mezi ně okolí vodovodních a topných trubek, spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, za skříňkami, dřezy, vanami, zadními stěnami nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, ve kterých se dokáží schovat. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních pokynů. Pro více informací týkajících se prevence a likvidace blech neváhejte navštívit náš blog

Výjimečné vlastnosti preparátu KARAKILL

 • praktické balení ve spreji 
 • připraven okamžitému použití
 • efektivní ochrana před blechami a dalším lezoucím hmyzem
 • finančně dostupná likvidace škůdců
 • lze aplikovat v obytných místnostech
 • spotřebitelný až po dobu 3 let

Jak sprej KARAKILL použít při hubení blech

Praktická balení ve spreji umožňuje jednoduchou a časově nenáročnou aplikaci. Před použitím insekticidního přípravku si nezapomeňte pečlivě přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům. 

 • lokalizujte blechy či jiné škůdce
 • před použitím nádobu s přípravkem protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • aplikaci proveďte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • podlahy a stěny preparátem postříkejte do výšky cca 1 metr
 • důkladně pokryjte veškeré plochy, na kterých se blechy vyskytují
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po ošetření místnost nezapomeňte vyvětrat

Složení preparátu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                   

 

Insekticidní sprej na blechy Karakill Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

3 025 Kč
KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci…

212 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč
8155

Set elektrického ohradníku proti škůdcům – vydra, kuna, zajíc, mýval – DUO zdroj – lanko 100 m

Kompletní set elektrického ohradníku se vším potřebným vybavením k sestavení malé ohrady.…

2 449 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0140

Insekticidní sprej na blechy Karakill – Stop domácímu hmyzu

Insekticidní přípravek proti blechám ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

212 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč
KRE0344 Doporučujeme Novinka

Růstový stimulátor rostlin – INPORO Aminocat 30 – 30 ml

Rostlinný biostimulátor růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny.…

69 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.