Insekticidní sprej na blechy Karakill Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy, Akce 5 + 1 ZDARMA

Vysoce účinný preparát proti blechám ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním roztoku. Určen k okamžitému použití. KARAKILL – Stop domácímu hmyzu - blechy je insekticidní přípravek určený k hubení blech a dalšího lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Zajišťuje dlouhotrvající a spolehlivý účinek v kombinaci s velmi nízkou škodlivostí pro člověka. K dostání je také v jednotlivém balení 550 ml.

Zbavte se škůdců jednou pro vždy! S přípravkem KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy to hravě zvládnete bez pomoci nákladných společností specializujících se na dezinsekci blech.

Proti kterým škůdcům lze insekticid aplikovat

Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy je primárně určen k likvidaci blech obecných. Efektivně dokáže působit ale i proti rusům domácím, švábům obecným, mravenecům farao, štěnicím domácím či rybenkám domácím

Kde insekticidní přípravek využijete

KARAKILL – Stop domácímu hmyzu - blechy můžete použít v obytných, veřejných, skladových, kancelářských, dílenských a zemědělských prostorách. Za přísného dodržování bezpečnostních opatření  lze aplikovat také v mateřských školách a s výjimkou lůžkových oddělení i v nemocnicích.

Při hubení blech pamatujte na nejčastější místa jejich výskytu. Patří mezi ně okolí vodovodních a topných trubek, spodní části stěn, plochy kolem podlahových lišt, za skříňkami, dřezy, vanami, zadními stěnami nábytku a veškeré škvíry a štěrbiny, ve kterých se dokáží schovat. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních pokynů. Pro více informací týkajících se prevence a likvidace blech neváhejte navštívit náš blog

Výjimečné vlastnosti preparátu KARAKILL

 • praktické balení ve spreji 
 • připraven okamžitému použití
 • efektivní ochrana před blechami a dalším lezoucím hmyzem
 • finančně dostupná likvidace škůdců
 • lze aplikovat v obytných místnostech
 • spotřebitelný až po dobu 3 let

Jak sprej KARAKILL použít při hubení blech

Praktická balení ve spreji umožňuje jednoduchou a časově nenáročnou aplikaci. Před použitím insekticidního přípravku si nezapomeňte pečlivě přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním pokynům. 

 • lokalizujte blechy či jiné škůdce
 • před použitím nádobu s přípravkem protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • aplikaci proveďte ze vzdálenosti 20–30 cm
 • podlahy a stěny preparátem postříkejte do výšky cca 1 metr
 • důkladně pokryjte veškeré plochy, na kterých se blechy vyskytují
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po ošetření místnost nezapomeňte vyvětrat

Složení preparátu KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - blechy

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                                   

 

Insekticidní sprej na blechy Karakill Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0058 Profesionální produkt

Insekticid Karakill 10 MC 1l

Profesionální biocidní přípravek ve formě mikrokapsulovaného koncentrátu pro ředění vodou…

2 783 Kč
KRE0139

Insekticid Karakill sprej na hubení hmyzu

Insekticidní preparát KARAKILL je správnou volbou pro rychlou a efektivní likvidaci…

182 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč
8077

Lanko pro elektrický ohradník, průměr 3 mm, bílé, délka 400 m

Kvalitní vodivé lanko určené pro univerzální použití u elektrických ohradníků.  Díky…

479 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0140

Insekticidní sprej na blechy Karakill – Stop domácímu hmyzu

Insekticidní přípravek proti blechám ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

182 Kč
KRE0335 Doporučujeme

Přípravek Provecta 50 ml proti hmyzu

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat…

303 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč
KRE0314 Novinka

Světelný lepový lapač hmyzu INFINITI®

Lepový lapač hmyzu z nerezové oceli pro použití v potravinářském průmyslu, skladech.…

9 680 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.