Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Doporučujeme Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - štěnice, Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticidní preparát proti štěnicím ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním roztoku. Poskytuje spolehlivý dlouhotrvající účinek a díky praktickému balení ve spreji je připraven k okamžitému použití. Kromě výhodné akce 5+1 je dostupný také v samostatném balení 550 ml

KARAKILL – Stop domácímu hmyzu - štěnice je přípravek určený k hubení lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Zbavte se otravných domácích škůdců jednou pro vždy! S pomocí insekticidu KARAKILL to hravě zvládnete bez pomoci nákladných společností specializujících se na dezinsekci.

Jaké škůdce můžete pomocí přípravku hubit

Přípravek KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - štěnice je primárně určen k eliminaci štěnic domácích. Efektivně ale dokáže bojovat také proti rusům domácím, švábům obecným, mravenecům farao, blechám obecným, rybenkám domácím a mnoha dalším škůdcům.

Kde lze insekticidní přípravek aplikovat

Sprej KARAKILL proti štěnicím můžete použít v obytných, kancelářskýchskladovýchveřejných, dílenských a zemědělských prostorách. Za přísného dodržování bezpečnostních pokynů lze aplikovat také v mateřských školách a s výjimkou lůžkových oddělní i v nemocnicích

Při hubení štěnic nezapomeňte brát v potaz nejčastějí oblasti jejich výskytu. Narazit na ně můžete zejména v křeslech, skříních a dalším nábytku. Neméně často hnízdí v postelích a matracích. Ať už budete insekticidní přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Výjimečné vlastnosti přípravku KARAKILL proti štěnicím

 • efektivní ochrana před štěnicemi i dalším lezoucím hmyzem
 • finančně nenáročná likvidace škůdců
 • lze aplikovat v obytných místnostech
 • díky praktickému balení ve spreji vhodný k okamžitému použití
 • spotřebitelný až po dobu 3 let

Jak pomocí insekticidu KARAKILL účinně zlikvidovat štěnice

KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - štěnice se díky své praktické formě aerosolu aplikuje velice snadno. Před použitím přípravku si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • lokalizujte štěnice či jiné škůdce (zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek, praskliny, trhliny, …)
 • před použitím nádobu s přípravkem protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • ošetření proveďte pomocí postřikovače ze vzdálenosti 20 – 30 cm
 • přípravkem důkladně pokryjte veškeré plochy, po kterých lezou škůdci
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po ošetření místnost nezapomeňte pořádně vyvětrat

Chcete-li se o hubení štěnic dozvědět ještě víc, neváhejte navštívit náš blog. Připravili jsme si pro vás podrobný článek s mnoha užitečnými tipy, které v boji proti štěnicím zaručeně přijdou vhod.

Složení insekticidního přípravku KARAKILL

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.       

Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0138 Profesionální produkt

Insekticid Mythic 10 SC + reziduální insekticid Fendona Pack ( 3 × 0,5 l + 1 × 0,5 l)

K tomuto výhodnému balení 3x0,5 l přípravku Mythic 10 SC obrdžíte zdarma přípravek…

5 796 Kč
KRE0017 Profesionální produkt

Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou…

2 159 Kč
KRE0266 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 364 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

243 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0142 Doporučujeme

Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticidní preparát proti štěnicím ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

908 Kč
KRE0198 Doporučujeme Novinka

Lepová monitorovací past na štěnice s atraktantem – 5 ks

Lepová monitorovací past s atraktantem určena k detekci štěnic. Past je určena k…

303 Kč
KRE0335 Doporučujeme

Přípravek ATAK Proti hmyzu Provecta, 50 ml

Vysoce účinný přípravek Provecta dokáže díky fyzickému mechanismu působení likvidovat…

303 Kč
KRE0325 Doporučujeme

Gel 4Roach proti švábům 30 g

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

424 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.


Z důvodů pracovní výstavy na Slovensku bude omezení našeho provozu.
Vaše objednávky přijaté (na dobírku nebo zaplacené) do pondělí 27.11. 2023 budou expedovány v úterý 28.11. 2023.
V době od úterý 28.11.2023 od 10:00 hodin do pátku 1.12. 2023 nebudeme pro vás k dispozici.
Na naši komunikaci a spolupráci se opět těšíme v pondělí 4.12.2023.

Děkujeme za pochopení.
KREJSASHOP