Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Doporučujeme Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Popis výrobku Insekticid KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - štěnice, Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticidní preparát proti štěnicím ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním roztoku. Poskytuje spolehlivý dlouhotrvající účinek a díky praktickému balení ve spreji je připraven k okamžitému použití. Kromě výhodné akce 5+1 je dostupný také v samostatném balení 550 ml

KARAKILL – Stop domácímu hmyzu - štěnice je přípravek určený k hubení lezoucího hmyzu při sanitární hygieně. Zbavte se otravných domácích škůdců jednou pro vždy! S pomocí insekticidu KARAKILL to hravě zvládnete bez pomoci nákladných společností specializujících se na dezinsekci.

Jaké škůdce můžete pomocí přípravku hubit

Přípravek KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - štěnice je primárně určen k eliminaci štěnic domácích. Efektivně ale dokáže bojovat také proti rusům domácím, švábům obecným, mravenecům farao, blechám obecným, rybenkám domácím a mnoha dalším škůdcům.

Kde lze insekticidní přípravek aplikovat

Sprej KARAKILL proti štěnicím můžete použít v obytných, kancelářskýchskladovýchveřejných, dílenských a zemědělských prostorách. Za přísného dodržování bezpečnostních pokynů lze aplikovat také v mateřských školách a s výjimkou lůžkových oddělní i v nemocnicích

Při hubení štěnic nezapomeňte brát v potaz nejčastějí oblasti jejich výskytu. Narazit na ně můžete zejména v křeslech, skříních a dalším nábytku. Neméně často hnízdí v postelích a matracích. Ať už budete insekticidní přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních opatření.

Výjimečné vlastnosti přípravku KARAKILL proti štěnicím

 • efektivní ochrana před štěnicemi i dalším lezoucím hmyzem
 • finančně nenáročná likvidace škůdců
 • lze aplikovat v obytných místnostech
 • díky praktickému balení ve spreji vhodný k okamžitému použití
 • spotřebitelný až po dobu 3 let

Jak pomocí insekticidu KARAKILL účinně zlikvidovat štěnice

KARAKILL - Stop domácímu hmyzu - štěnice se díky své praktické formě aerosolu aplikuje velice snadno. Před použitím přípravku si nezapomeňte přečíst informace na etiketě a věnujte zvýšenou pozornost bezpečnostním opatřením. 

 • lokalizujte štěnice či jiné škůdce (zadní plochy obrazů, nábytku, ohyby čalouněných sedadel, pohovek, praskliny, trhliny, …)
 • před použitím nádobu s přípravkem protřepte
 • trysku postřikovače nastavte do vhodné polohy
 • ošetření proveďte pomocí postřikovače ze vzdálenosti 20 – 30 cm
 • přípravkem důkladně pokryjte veškeré plochy, po kterých lezou škůdci
 • na 1 m2 použijte zhruba 50 ml přípravku – celé balení (550 ml přípravku) by vám tak mělo vystačit na ošetření plochy o velikosti 11 m2
 • po uplynutí 24–48 hodin od dezinsekce smyjte insekticid z povrchů, se kterými přicházíte vy či osoby ve vašem okolí do přímého kontaktu – na ostatních plochách přípravek musí zůstat
 • po ošetření místnost nezapomeňte pořádně vyvětrat

Chcete-li se o hubení štěnic dozvědět ještě víc, neváhejte navštívit náš blog. Připravili jsme si pro vás podrobný článek s mnoha užitečnými tipy, které v boji proti štěnicím zaručeně přijdou vhod.

Složení insekticidního přípravku KARAKILL

1 litr prostředku KARAKILL obsahuje 2,5 gramu látky cifenotrin. Koncentrace účinné látky činí 0,25 %.

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Při aplikaci dodržujte veškerá bezpečnostní opatření. 

 • vyhýbejte se styku přípravku s kůží, očima a oděvem
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • předejděte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • zbytky nespotřebované kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy
 • vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače
 • vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy

První pomoc

Nadýchání: Pokud poškozená osoba dýchá, přeneste ji na čerstvý vzduch. Pokud poškozený nedýchá, přejděte k umělému dýchání a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: Člověku v bezvědomí nepodávejte nikdy nic vnitřně. Vypláchněte ústa vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s kůží: Omyjte zasaženou oblast velkým množství vody s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Důkladně oči promývejte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15 minut a kontaktujte lékaře.

Upozornění:

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí. Je zakázáno využívat prázdné obaly od biocidů k jiným účelům nebo s nimi nakládat jako s druhotnými surovinami. 

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H400  Vysoce toxický pro vodní organismy.  

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.       

Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Alternativní položky v našem eshopu

KRE0138 Profesionální produkt

Insekticid Mythic 10 SC + reziduální insekticid Fendona Pack ( 3 × 0,5 l + 1 × 0,5 l)

K tomuto výhodnému balení 3x0,5 l přípravku Mythic 10 SC obrdžíte zdarma přípravek…

5 929 Kč
KRE0017 Profesionální produkt

Požerový a kontaktní Insekticid Cimex-out – 0,5 l

Insekticidní přípravek v podobě suspenzního koncentrátu zahuštěné emulze pro ředění vodou…

2 408 Kč
KRE0266 Profesionální produkt Doporučujeme Novinka

Kontaktní a požerový insekticid Kafar 600 EC 1 l

Insekticidní přípravek ve formě koncentrátu pro přípravu emulze. Kafar 600 EC slouží k…

3 570 Kč
KRE0274

Atak MikroCif 10 MC 50 ml na hubení hmyzu

Biocidní přípravek k neprofesionálnímu hubení rusů, švábů, mravenců, pisivek, pavouků,…

266 Kč

Naposledy navštívené produkty

KRE0142 Doporučujeme

Insekticidní sprej na štěnice Karakill – Stop domácímu hmyzu Akce 5 + 1 ZDARMA

Insekticidní preparát proti štěnicím ve formě mikrokapslí suspendovaných ve vodním…

1 059 Kč
KRE0198 Doporučujeme Novinka

Lepová monitorovací past na štěnice s atraktantem – 5 ks

Lepová monitorovací past s atraktantem určena k detekci štěnic. Past je určena k…

333 Kč
KRE0357 Doporučujeme Novinka

SWISS ELEKTRONICKÁ PAST NA MYŠI, POTKANY A KRYSY SUPERCAT

Ať už jde o malé myši, potkany nebo velké krysy, elektronická past je navržena tak, aby…

1 936 Kč
KRE0346 Doporučujeme Novinka

SWISS Lapač zavíječe zimostrázového + 1 ks návnády

Efektivní monitorování bez použití pesticidů! Past na zavíječe zimostrázového…

339 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.