Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 300ml

Alternativní položky v našem eshopu

Insekticid Duracid Vespe - sprej na vosy 750ml

Aerosolový insekticid na boj proti lezoucímu a létajícímu hmyzu a zvlášť proti vosám …

254 Kč

Postřikovač PRO 1800

Pístový postřikovač nesený na zádech Pro 1800 značky GLORIA o obsahu 18 litrů odpovídá…

4 989 Kč

Lepová plocha do lapačů Practika

Lepová plocha do lapačů Practika Parametry produktu Lepová plocha do lapačů Practika…

127 Kč
Sleva -5% Novinka

Zádový postřikovač SOLO 425 Pro - 15L

teleskopická trubka s nastavitelnou mosaz. tryskou tvarovaná nádrž dobře přiléhající k…

5 490 Kč 5 215 Kč

Popis výrobku Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 300ml

Insekticidní preparát Propal Herkules S MAX účinně eliminuje vosy a sršně. Díky vysoké koncentraci účinných látek zajišťuje efekt okamžitého usmrcení známý také jako knock down effect. Vyjímá se silným kontaktním účinkem a praktickým balením ve formě spreje, které umožňuje bezpečnou aplikaci přípravku přímo do hnízd – a to i na vzdálenost několika metrů. Preparát PROPAL HERKULES S MAX je kromě balení 300 ml dostupný také ve verzi o objemu 750 ml nebo ve výhodné akci 5+1 zdarma (6 × 300 ml).

Proti kterým dalším škůdcům lze PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně) použít

Pomocí insekticidního preparátu se dokážete rychle a efektivně zbavit nejen vos a sršňů, ale i mnoha dalších druhů lezoucího hmyzu. Pokud se potýkáte například s výskytem švábů obecných, rusů domácích, štěnic domácích, blech obecných, mravenců faraonů či rybenek domácích, s přípravkem neuděláte krok vedle. 

Vhodnou alternativou proti hmyzu obecně je insekticid PROPAL HERKULES S. V naší nabídce si ale můžete prohlédnout širokou nabídku dalších přípravků dle konkrétního druhu škůdce. Patříte-li navíc mezi osoby či firmy s živnostenským oprávněním, můžete si na našich stránkách zakoupit k likvidaci hmyzu profesionální produkty. Velice doporučujeme zejména insekticidy Aspermet 200 EC a Kafar 600 EC.

Benefity insekticidního přípravku PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně)

 • bezpečná aplikace formou aerosolu
 • účinná ochrana před vosami a sršni
 • disponuje speciálním ventilem a tryskou umožňující úplné vyprázdnění obsahu během několika sekund při velkém proudu přípravku
 • vysoká koncentrace účinných látek
 • lze použít v uzavřených prostorách

Kde je možné přípravek PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně) aplikovat

Díky praktickému balení ve spreji se s insekticidem bez problémů dostanete i na těžce přístupná místa. Využít jej můžete v zemědělských, skladových, ale i obytných prostorách. Ať už budete přípravek aplikovat kdekoli, vždy dbejte veškerých bezpečnostních doporučení. 

Jak s insekticidem PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně) účinně hubit škůdce

 • nádobu s přípravkem protřepte a sundejte ochranný klobouček
 • ústí výstupní trysky zasuňte do místa hnízdění hmyzu
 • po aplikaci zhruba poloviny obsahu se okamžitě stáhněte na bezpečnou vzdálenost a následně vyprázdněte zbylou část nádoby ve směru rozdrážděného hmyzu vylétávajícího z vnitřku hnízda
 • zákrok provádějte při zachování maximální opatrnosti – s nasazenou celoobličejovou maskou s kapucí/včelařským kloboukem/kombinézou nebo alespoň s kompletním pracovním oděvem upnutým těsně kolem dlaní a kotníků, přičemž nohavice musejí být zapnuté na ochranné obuvi
 • při aplikaci mějte vždy nasazené gumové rukavice

Složení insekticidu PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně)

Přípravek obsahuje na 1 litr 10,2 g účinné látky cifenotrin (koncentrace 1,2 %) a 3,4 g účinné látky d-tetrametrin (koncentrace 0,4 %).

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 • zamezte styku s kůží, očima a oděvem 
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • neukládejte a nepoužívejte výrobek při teplotách nad 30 °C
 • zamezte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • v případě znečištění životního prostředí informujte příslušné úřady
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • v případě vylití zasypte kontaminované místo pískem nebo jiným sorpčním materiálem a vše seberte do těsné popsané nádoby spolu s návodem na zneškodnění dle místních předpisů
 • zamezte úniku přípravku do kanalizace nebo příkopů, vodních toků apod.
 • je zakázáno používat prázdné obaly od přípravku pro jiné účely, v tom také jako druhotné suroviny

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout,
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě kontaktu kůže a preparátu okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 300ml

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč
Doporučujeme Novinka

4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

837 Kč
Doporučujeme

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

30 Kč
Doporučujeme Novinka

4Ants proti mravencům - 3kg

Insekticidní přípravek ve formě granulátu je účinnou volbou při boji s mravenci rodu…

941 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.