Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 300ml, Akce 5 + 1 ZDARMA

Alternativní položky v našem eshopu

Insekticid Duracid Vespe - sprej na vosy 750ml

Aerosolový insekticid na boj proti lezoucímu a létajícímu hmyzu a zvlášť proti vosám …

254 Kč
Sleva -5% Novinka

Ruční postřikovač MESTO PROFI PLUS - 5L

dokonalá kvalita zpracování profesionální čerpadlo s kovovým táhlem pístu stabilní…

2 889 Kč 2 745 Kč
Profesionální produkt

K-Othrine 25 SC 1l

Stabilizovaná vodní suspenze insekticidního přípravku pro profesionální použití určeného…

2 795 Kč
Sleva -5% Novinka

Bateriový zádový postřikovač SOLO 416Li Pro - 20L

  Akumulátorový postřikovač SOLO 416 je ideální pro použití nejen v exteriéru, ale i v…

11 990 Kč 11 390 Kč

Popis výrobku Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 300ml, Akce 5 + 1 ZDARMA

Preparát proti vosám, sršním a dalšímu hmyzu ve formě aerosolu. Insekticid PROPAL HERKULES S MAX na škůdce působí kontaktně a zajišťuje efekt okamžitého usmrcení – jinak řečeno knock down effect. Vyjímá se vysokou koncentrací účinných látek a praktickým balením ve spreji. Kromě výhodné akce 5+1 je PROPAL HERKULES S MAX dostupný také v samostatných baleních 300 ml a 750 ml. Zbavte se vos, sršní či jiného hmyzu jednou provždy!

Proti kterým škůdcům lze PROPAL HERKULES S MAX použít

Jak už název napovídá, primárním cílem přípravku je likvidace vos a sršňů. Díky vysoké koncentraci účinných látek si ale dokáže poradit s téměř veškerým lezoucím hmyzem, mezi který řadíme např. šváby obecné, rusy domácí, štěnice domácí, blechy obecné, mravence faraony a rybenky domácí. Ideální alternativou pro likvidaci různých druhů hmyzu je přípravek PROPAL HERKULES S. Pokud plánujete likvidaci jiných škůdců, než jsou vosy a sršně, neváhejte si prohlédnout celou naši nabídku – nabízíme mnoho speciálních přípravků k likvidaci konkrétního druhu. Osoby a firmy s živnostenským oprávněním si u nás k hubení hmyzu mohou objednat také profesionální přípravky, např. Kafar 600 EC nebo Aspermet 200 EC

Výjimečné vlastnosti insekticidu PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně)

 • představuje spolehlivou ochranu před vosami a sršni 
 • díky speciálnímu ventilu a trysce umožňuje aplikaci silným proudem
 • obsahuje 2 druhy účinných látek
 • může být použit v uzavřených prostorách
 • disponuje praktickým balením ve spreji
 • lze bezpečně aplikovat formou aerosolu

Kde můžete pomocí insekticidního přípravku likvidovat vosy a sršně

Preparát lze využít v snadno i těžce přístupných místech. Ať už se s výskytem vos, sršní či jiného hmyzu potýkáte v zemědělských, skladových či obytných prostorách, na PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně) se můžete spolehnout. Bez ohledu na místo provedení při zákroku vždy dbejte veškerých bezpečnostních doporučení

Postup hubení vos a sršňů pomocí preparátu PROPAL HERKULES S (MAX - na vosy a sršně)

 • nádobu s přípravkem protřepte a sundejte ochranný klobouček
 • ústí výstupní trysky zasuňte do místa hnízdění hmyzu
 • po aplikaci zhruba poloviny obsahu se okamžitě stáhněte na bezpečnou vzdálenost a následně vyprázdněte zbylou část nádoby ve směru rozdrážděného hmyzu vylétávajícího z vnitřku hnízda
 • zákrok provádějte při zachování maximální opatrnosti – s nasazenou celoobličejovou maskou s kapucí/včelařským kloboukem/kombinézou nebo alespoň s kompletním pracovním oděvem upnutým těsně kolem dlaní a kotníků, přičemž nohavice musejí být zapnuté na ochranné obuvi
 • při aplikaci mějte vždy nasazené gumové rukavice

Složení výrobku Propal Herkules S proti sršním a vosám 

Přípravek obsahuje na 1 litr 10,2 g účinné látky cifenotrin (koncentrace 1,2 %) a 3,4 g účinné látky d-tetrametrin (koncentrace 0,4 %).

Bezpečnostní pokyny

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

 • zamezte styku s kůží, očima a oděvem 
 • zamezte vdechování rozprášeného přípravku a užitkové kapaliny používané při postřicích
 • při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte
 • neukládejte a nepoužívejte výrobek při teplotách nad 30 °C
 • zamezte kontaminaci povrchových vod a kanalizačních systémů
 • v případě znečištění životního prostředí informujte příslušné úřady
 • je zakázáno používat prostředek v zóně přímé ochrany vodních zdrojů a na území lázní, ochranných zón národních parků a rezervací
 • v případě vylití zasypte kontaminované místo pískem nebo jiným sorpčním materiálem a vše seberte do těsné popsané nádoby spolu s návodem na zneškodnění dle místních předpisů
 • zamezte úniku přípravku do kanalizace nebo příkopů, vodních toků apod.
 • je zakázáno používat prázdné obaly od přípravku pro jiné účely, v tom také jako druhotné suroviny

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout,
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc

Nadýchání: Osobu postiženou kontaminací přesuňte z nebezpečné oblasti do dobře větrané místnosti nebo na čerstvý vzduch. 

Požití: Při podezření na otravu ihned přivolejte lékařskou pomoc. Nezapomeňte, že osobě v bezvědomí se nesmí nic vnitřně podávat a ani vyvolávat zvracení! 

Styk s kůží: V případě kontaktu kůže a preparátu okamžitě sundejte znečištěný oděv a potřísněnou kůži umyjte vodou s mýdlem. Pokud po několika hodinách neodezní typické příznaky jako svědění, pálení a tuhnutí kůže nebo se projeví jiné příznaky, přivolejte lékařskou pomoc.

Zasažení očí: Kontaminované oči ihned promývejte proudem vody po dobu několika minut. Přivolejte lékařskou pomoc.

Insekticid PROPAL HERKULES S - (MAX - na vosy a sršně) 300ml, Akce 5 + 1 ZDARMA

*
*
*

Naposledy navštívené produkty

Doporučujeme Novinka

Muchostop lapač much kbelíkový s návnadou

Lapač much na chytání obtížného hmyzu nabízí ideální řešení ke snížení výskytu obtížného…

908 Kč
Doporučujeme Novinka

4Roach gel proti švábům 50g + 10g zdarma

Biocidní gel na šváby s aktivní přírodní látkou geraniol hubí švábovitý hmyz (šváb obecný…

837 Kč
Doporučujeme

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

Náhradní náplň 10 ml do pasti na ovocné mušky - octomilky

30 Kč
Doporučujeme Novinka

4Ants proti mravencům - 3kg

Insekticidní přípravek ve formě granulátu je účinnou volbou při boji s mravenci rodu…

941 Kč

Chcete vědět, co se u nás děje?

Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů


Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi pro účely zaslání obchodního sdělení. Údaje budou uchovány po dobu 1 roku. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.